Materijali i publikacije GOOD inicijative za škole

Preko 30 članica GOOD inicijative stavlja na raspolaganje svoje publikacije za slobodno preuzimanje učiteljicama i učiteljima – poveznice na publikacije i ostale nastavne materijale možete pronaći na našoj web stranici!

GOOD Školica: Što je debatni klub i kako ga voditi?

Nastavnici i stručni suradnici mogu naučiti razlikovati natjecateljsku debatu od debate kao nastavne metode te osvijestiti kako ju koristiti u svakodnevnom radu. Također, bit će osnaženi za otvaranje debatnog kluba. Edukacija će se održati 8.11.2023. na ZOOM platformi i provest će je Darija Jeger i Alma Beriša iz Hrvatskog debatnog društva.

GOOD školica: Mentalno zdravlje i otpornost

GOOD školica organizira radionicu “Mentalno Zdravlje i Otpornost” namijenjenu nastavnicima i stručnim suradnicima. Cilj je pružiti alate i informacije za bolje razumijevanje i integraciju mentalnog zdravlja u obrazovni rad. Radionica će se održati putem platforme ZOOM 25. listopada, a sudionici će dobiti potvrde o sudjelovanju. Edukaciju će provesti Tanja Novosel, iskusna socijalna pedagoginja s iskustvom u školskom sustavu i radu s temom mentalnog zdravlja.

GOOD Školica: Klimatska pravednost – klimatske promjene i jednakost

Cilj ove GOOD školice je predstaviti pitanje klimatske pravednosti, ne samo kao pitanje vezano uz okoliša već i kao važno društveno-političko i etičko pitanje. Klimatska pravednost je pitanje ljudskih prava. Svi ovisimo o stanju okoliša, onečišćenju, dostupnosti pitke vode i hrane, zraku koji udišemo, a dostupnost istih ovisi o našem ekonomskom i društvenom položaju, mjestu gdje živimo i sl. Koncept klimatska pravednost je važan jer nam pomaže da posljedice klimatskih promjena koje danas osjećamo stavimo u društveni kontekst. Naime, potrebno je prepoznati utjecaje klimatskih promjena na ljudske živote, posebno na siromašne, ranjive skupine  i zemlje u razvoju. Želimo naglasiti da klimatske promjene ne utječu jednako na sve već je bitan faktor socio-ekonomski položaju ljudi te promovirati pravednu distribuciju resursa za sve ljude, bez obzira na njihov status.

GOOD Školica: Građanski odgoj koji potiče solidarnost, socijalnu pravdu i uključenost – doprinos prevenciji nepovjerenja, mržnje i nasilja

Cilj ove GOOD školice je razmijeniti primjere odgoja i obrazovanja za solidarnost, socijalnu pravdu i uključivost među mladima kao što je primjer online edukacija za mlade razvijenih kroz ESF projekt SPONA. Ovo područje građanskog odgoja i obrazovanja je jako  važno samo po sebi, a doprinosi i prevenciji širenja nepovjerenja i mržnje među mladima.

Objavljena je platforma Love-Storm!

Govor mržnje je sve veći problem u mnogim europskim društvima. Često biva normaliziran u online raspravama i društvene mreže vode borbu ne bi li efektivno sankcionirali govor mržnje. Štoviše, izmjeren je porast govora mržnje na twitteru nakon promjene njegovog vlasništva. Međutim, mali broj osoba reagira protiv internetskih napada iz mržnje i nastaviti “skrolati” dalje. Možda je nekima neugodno prijaviti govor mržnje ili ne znaju gdje i kako prijaviti govor mržnje.

Platforma Love-Storm koristi participativne metode te kroz igru uloga i simulaciju pokušavati senzibilizirati korisnike na štetne posljedice govora mržnje prema žrtvama. U sklopu projekta je razvijena i Vježbaonica, virtualni prostor gdje treneri/ice mogu voditi proces igranja uloga u sukobu u online okruženju.

GOOD Školica: LGBTIQ+ teme u nastavi – jučer, danas, sutra

Potreba za znanjem koja često iskače u proteklim evaluacijama GOOD školice vezana je uz područje LGBTIQ tema, te stoga sljedeća tema nam je kako razgovarati s učenicima o LGBTIQ+ temama u nastavi. Tijekom edukacije razgovarat ćemo o trenutnoj zastupljenosti i vidljivosti LGBTIQ+ tema u hrvatskom obrazovnom sustavu, podijeliti primjere iz prakse i poveznice na materijale koji se mogu koristiti, te pokušati odgovoriti na najčešća pitanja koja se pojavljuju u obradi LGBTIQ+ tema.

GOOD Školica: Vršnjačko nasilje

Nastavljamo s ciklusom online edukacija za nastavnike_ce i stručne suradnike_ce o temama koje biraju sami nastavnici_e i stručni suradnici_e kroz prijavnice na nove edukacije, ali i kroz evaluacije već održanih. Podaci MUP-a ukazuju na trend porasta vršnjačkog nasilja te na zabrinjavajuću činjenicu o spuštanju dobne granice počinitelja nasilja; velika većina nasilnika sada je u dobi […]

GOOD Školica: Promocija prilika za mobilnost mladih

Ulaskom u Europsku uniju mladima iz Hrvatske otvorile su se brojne prilike za učenje i putovanje, uz osiguranje svih troškova iz programa poput Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti. Europska unija svake godine ulaže dodatne resurse u razvoj i promociju programa za mlade, kroz koje putem cjeloživotnog učenja podupire obrazovni, profesionalni i osobni razvoj ljudi u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta u Europi i šire. Navedeno doprinosi održivom rastu, kvaliteti radnih mjesta, socijalnoj koheziji, poticanju inovacija te jačanju europskog identiteta i aktivnog građanstva. Cilj svih organizacija i institucija koje rade s mlade trebao bi biti promocija navedenih prilika i motiviranje mladih ljudi da ih iskoriste.

GOOD Školica: Umijeće oblikovanja učinkovitih povratnih informacija

Sustavno prikupljanje podataka u procesu učenja i vrednovanje postignutih razina kompetencija učenika u središtu je modela modernih obrazovnih sustava u nastajanju. Djelatnici u obrazovanju pod velikim su pritiskom zbog vrednovanja postignuća učenika koje je uvođenjem reformskih procesa zamijenilo “klasično ispitivanje i ocjenjivanje”. Tijekom predavanja bit će predstavljeno što je uzrok stalnog povećanja broja odlikaša te kako oblikovati poticajne povratne informacije učeniku te ih istovremeno komunikacijski oblikovati kao objektivnu, pouzdanu i valjanu informaciju za roditelje.

GOOD Školica: Klimatski kviz

Klimatska kriza kompleksna je tema, s mnogo isprepletenih uzroka i posljedica te je ju je kao takvu ponekad izazovno predstaviti učenicima. Kroz interaktivni edukativni kviz u formi simulacije globalnih klimatskih pregovora učenici će se susresti s mnogo izazova na putu te zajednički, uz pomoć učitelja_ice, istražiti teme ključne za razumijevanje koncepta “klimatske pravde”, poput podjele bogatstva i resursa, povijesne odgovornosti, solidarnosti, demokracije i utjecaja korporacija.

GOOD Školica: Rodno uvjetovano nasilje i nasilje u mladenačkim vezama

Već od prvih romantičnih veza koje nastaju u mladenačkoj dobi, bitno je osvijestiti i ukazati na nužnost prepoznavanja nasilničkog ponašanja. Često nasilno ponašanje u partnerskim odnosima asociramo sa fizičkim nasiljem, međutim, bitno je naglasiti kako ono može biti i psihološko, ekonomsko i/ili seksualno. Također je bitno osvijestiti da su djevojke i žene ranjivija skupina te zbog čega govorimo o rodno uvjetovanom nasilju kada govorimo o nasilju od strane partnera.

GOOD Školica: Razumijevanje pojmova kao osnova političke pismenosti

Edukacija će se održati u srijedu, 15. veljače od 14:00 do 16:00 sati na ZOOM platformi te je prvenstveno namijenjena odgojno – obrazovnim djelatnicima srednjih škola, odnosno isti će imati prednost pri selekciji. Molimo vas da u prijavnici dobro obrazložite svoju motivaciju i kako namjeravati koristiti znanja stečena kroz edukaciju, jer će nam to biti glavni kriterij selekcije.