SKOCKANO e-tečaj

Na temelju iskazanih potreba organizacija civilnog društva, razvili smo Skockano e-tečaj kako bismo pružili podršku u provedbi neformalnih obrazovnih programa. E-tečaj je razvijen u sklopu projekta SKOCKANO – Standard Kvalitete Organizacija Civilnog društva Konstruktivno Angažiranih u Neformalnom Obrazovanju i namijenjen je organizacijama civilnog društva, ali i svima koje tema zanima. Kroz strukturirane lekcije, interaktivne materijale i resurse, tečaj omogućuje polaznicima_ama stjecanje znanja i vještina potrebnih za uspješnu provedbu programa neformalnog obrazovanja.

Materijali i publikacije GOOD inicijative za škole

Preko 30 članica GOOD inicijative stavlja na raspolaganje svoje publikacije za slobodno preuzimanje učiteljicama i učiteljima – poveznice na publikacije i ostale nastavne materijale možete pronaći na našoj web stranici!

GOOD Školica: Ljudska PRAVA – Ja znam, a ti?

Prepoznajem li kršenja prava u svakodnevnim situacijama? Kako reagiram u situacijama diskriminacije? Na koje sve načine mogu reagirati? Kako da ne budem promatrač?

Ova se pitanja nameću (mladima) vezano uz učenje o ljudskim pravima i aktivnom građanstvu, a na ovoj GOOD školici pokušat ćemo dati odgovore na neka od njih. Predstaviti ćemo vam video materijale – osobne priče osoba koje su doživjele diskriminaciju i druge sadržaje ukupljene u aplikaciju te ćemo zajedno odigrati Kviz i razgovarati o rezultatima.

GOOD školica: “Seksizam naš svagdašnji – suzbijanje seksizma u medijima i oglašivačkoj industriji”

Sudionici/e edukacije moći će naučiti više o seksizmu i štetnim posljedicama seksizma s naglaskom na medijsko izvještavanje i oglašivačku industriju. Podijelit ćemo informacije o radu naše stranice “Seksizam naš svagdašnji”, našem istraživanju i zaključcima. Na konkretnim primjerima pokazat ćemo najštetnije oblike seksizma te ih zajedno pokušati svrsati u različite kategorije seksističkog izvještavanje. Cilj edukacije je […]

Predizborni zahtjevi GOOD inicijative

Uoči rasprave predstavnika_ca stranaka pod nazivom “Treba li nam obrazovanje za demokraciju?”  u organizaciji Gonga i GOOD-a, saznajte zašto se GOOD inicijativa 15 godina ne prestaje zalagati za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u hrvatski odgojno-obrazovni sustav. 

Obrazovanje kao temelj demokratskog državljanstva: rasprava s predstavnicima stranaka uoči parlamentarnih izbora

Okrugli stol “Potreba za demokratskim obrazovanjem” organiziran od strane Gonga i GOOD Inicijative okupit će predstavnike_ce političkih stranaka na jedno mjesto kako bi raspravljale o ulozi obrazovanja u jačanju demokratske političke kulture u Hrvatskoj. Sudionici_e će iznijeti stavove o uvođenju Građanskog odgoja i obrazovanja, reformi obrazovnih programa te spuštanju dobne granice za pravo glasa. Raspravu će moderirati istraživačka novinarka Dora Kršul, a događaj će biti dostupan za praćenje uživo na društvenim mrežama.

Nalazi recentnih istraživanja u području građanskog odgoja i obrazovanja (GOO)

Ususret parlamentarnim, ali i predsjedničkim i izborima za EU parlament, Gong u suradnji s GOOD-om organizira online događaj za članice GOOD inicijative, akademsku zajednicu i zainteresiranu javnost. Izlagači i izlagačice ovog događaja dat će nam pregled na koje je načine institucionaliziran GOO u nekoliko europskih zemalja te koji bi pristup bilo najbolje primijeniti u hrvatskim školama s obzirom na dosadašnja iskustva s uvođenjem GOO-a. Zatim, prepoznaju li ove teme i probleme kreatori obrazovnih politika i spominju li ih stranke u svojim političkim programima uopće. Kakva su politička znanja i vrijednosti hrvatskih maturanata – znaju li više ili manje od prethodnih generacija, jesu li autoritarniji ili demokratičniji?  Naposljetku, koja argumentacija ide u prilog spuštanju dobne granice za političko sudjelovanje na 16 godina – trebamo li i s kojim motivima težiti tome da proširujemo demokratsko pravo na mlađi uzrast? 

GOOD Školica: “Prevencija rodno uvjetovanog nasilja i promocija zdravih životnih stilova mladića i djevojaka”

Edukacija Prevencija rodno uvjetovanog nasilja i promocija zdravih životnih stilova mladića i djevojaka će na interaktivan način sudionicima_cama predstaviti različite načine na koji se odgajaju dječaci i mladići odnosno djevojčice i djevojke te koje implikacije takav odgoj ima za njihov život. Posebni fokus stavit će se na fizičko i mentalno zdravlje, međuljudske odnose te ispunjavanje životnih potencijala.

GOOD Školica: “Ljudska prava u digitalnom svijetu”

S novim tehnlogijama postavljamo sami sebi pitanje: može li društvo pratiti ritam tehnološkog napretka?

Kako bi saznali odgovor na ovo, ali i slična druga pitanja, pozivamo sve zainteresirane na interaktivnu online radionicu u kojoj će biti predstavljeni glavni izazovi rada s novim tehnologijama i u kojoj ćemo pokušati otkriti koja su ljudska prava posebno ugrožena te kako postaviti prava pitanja koja potiču kritičko razmišljanje mladih.

GOOD Školica: “Navigiranje kulture otkazivanja: Osnaživanje edukatorica i edukatora za kreiranje prostora za kritički dijalog u učionici”

U okviru ovog predavanja, istražit ćemo pojmove i implikacije kulture otkazivanja te njen utjecaj na današnje generacije, posebice generacije Z i Alfa, koje su uvelike obuhvaćene ovim trendom. Raspravit ćemo o strategijama koje će educirane profesorice i profesori moći primijeniti kako bi stvorili inkluzivnije okruženje za učenike i učenice, omogućujući im da s osjetljivošću i poštovanjem raspravljaju o kontroverznim temama. Cilj je potaknuti konstruktivan dijalog i zajedničko traženje rješenja kroz nenasilnu komunikaciju.

Učenici_e strukovnih škola nisu samo radnici_e, nego i građani_ke

Ministarstvo znanosti i obrazovanja planira ukinuti predmet “Politika i gospodarstvo” u strukovnim školama, izazivajući zabrinutost među voditeljima ŽSV i nastavnicima. Pokrenuta je peticija kako bi se istaknula važnost obrazovanja mladih o političkim pravima i demokratskim vrijednostima, te zatražila transparentnost u procesu školskih reformi.

GOOD Školica: Govor mržnje na internetu i alati za rad s mladima

Radionica “Suzbijanje Govora Mržnje” pruža sudionicima alate i znanje kako prepoznati i suprotstaviti se govoru mržnje. Pod vodstvom predstavnice Kuće ljudskih prava, Sara Sinčić, sudionici će naučiti reagirati na ovakav govor, identificirati digitalne alate za suzbijanje, te biti osnaženi za aktivno sudjelovanje u projektima koji promiču suzbijanje govora mržnje. Radionica se fokusira na stvaranje pozitivnih promjena i angažiranje mladih u borbi protiv ovog rastućeg problema.

GOOD Školica: Medijska pismenost, uloge na društvenim mrežama i internetska sigurnost

Pridružite nam se na GOOD Školici posvećenoj medijskoj pismenosti, ulogama na društvenim mrežama i internetskoj sigurnosti. Edukacija će obuhvatiti ključne koncepte poput digitalnog otiska, digitalnog identiteta te medijske pismenosti, pružajući jednostavne metode za rad s mladima u učionici. Sudionici će imati priliku dijeliti vlastita iskustva i primjere dobre prakse.

GOOD Školica: Što je debatni klub i kako ga voditi?

Nastavnici i stručni suradnici mogu naučiti razlikovati natjecateljsku debatu od debate kao nastavne metode te osvijestiti kako ju koristiti u svakodnevnom radu. Također, bit će osnaženi za otvaranje debatnog kluba. Edukacija će se održati 8.11.2023. na ZOOM platformi i provest će je Darija Jeger i Alma Beriša iz Hrvatskog debatnog društva.

GOOD školica: Mentalno zdravlje i otpornost

GOOD školica organizira radionicu “Mentalno Zdravlje i Otpornost” namijenjenu nastavnicima i stručnim suradnicima. Cilj je pružiti alate i informacije za bolje razumijevanje i integraciju mentalnog zdravlja u obrazovni rad. Radionica će se održati putem platforme ZOOM 25. listopada, a sudionici će dobiti potvrde o sudjelovanju. Edukaciju će provesti Tanja Novosel, iskusna socijalna pedagoginja s iskustvom u školskom sustavu i radu s temom mentalnog zdravlja.

GOOD Školica: Klimatska pravednost – klimatske promjene i jednakost

Cilj ove GOOD školice je predstaviti pitanje klimatske pravednosti, ne samo kao pitanje vezano uz okoliša već i kao važno društveno-političko i etičko pitanje. Klimatska pravednost je pitanje ljudskih prava. Svi ovisimo o stanju okoliša, onečišćenju, dostupnosti pitke vode i hrane, zraku koji udišemo, a dostupnost istih ovisi o našem ekonomskom i društvenom položaju, mjestu gdje živimo i sl. Koncept klimatska pravednost je važan jer nam pomaže da posljedice klimatskih promjena koje danas osjećamo stavimo u društveni kontekst. Naime, potrebno je prepoznati utjecaje klimatskih promjena na ljudske živote, posebno na siromašne, ranjive skupine  i zemlje u razvoju. Želimo naglasiti da klimatske promjene ne utječu jednako na sve već je bitan faktor socio-ekonomski položaju ljudi te promovirati pravednu distribuciju resursa za sve ljude, bez obzira na njihov status.

GOOD Školica: Građanski odgoj koji potiče solidarnost, socijalnu pravdu i uključenost – doprinos prevenciji nepovjerenja, mržnje i nasilja

Cilj ove GOOD školice je razmijeniti primjere odgoja i obrazovanja za solidarnost, socijalnu pravdu i uključivost među mladima kao što je primjer online edukacija za mlade razvijenih kroz ESF projekt SPONA. Ovo područje građanskog odgoja i obrazovanja je jako  važno samo po sebi, a doprinosi i prevenciji širenja nepovjerenja i mržnje među mladima.

Rezultati istraživanja o financiranju neformalnih obrazovnih programa organizacija civilnog društva

Istraživanje Kuće ljudskih prava Zagreb unutar projekta SKOCKANO fokusiralo se na financiranje neformalnog obrazovanja organizacija civilnog društva u Hrvatskoj. Cilj istraživanja bio je identificirati načine financiranja, prepoznati prepreke i prednosti te predložiti preporuke za poboljšanje sustava financiranja i upravljanja obrazovnim programima kako bi se potaknula daljnja rasprava o kvaliteti neformalnog obrazovanja.