good_inicijativa_600px

Posljednja prilika za spas kurikularne reforme: spriječite neprijateljsko preuzimanje ili dajte ostavke!

Nasuprot političkom preuzimanju stručnog tijela zaduženog za Cjelovitu kurikularnu reformu, jedina nada za njen spas svodi se na prethodna obećanja nadležnog ministra Šustara, kao i premijera Oreškovića koji je još u travnju tvrdio da „bez nove kurikularne reforme nema budućnosti“. Ukoliko oni ne spriječe pokušaj neprijateljskog preuzimanja Ekspertne radne skupine, na čijih sedam članova bi […]

Predstava

Dramska skupina Fakulteta političkih znanosti predstavlja Autorski projekt: predstava “Neopravdani sat”

„Neopravdani sat“ jest neprofitni projekt, predstava koja je nastala suradnjom Dramske skupine Fakulteta političkih znanosti i GOOD inicijative, a propituje pitanje građanske kulture i političkog identiteta mladih. Dramaturgija predstave je nastala na osnovi istraživanja političkih stavova mladih te priručnika za nastavnike za provedbu građanskog odgoja u školama.

featured_img

Ne militarizaciji u hrvatskim školama

U jeku kritika na kurikularnu reformu, osobito na predloženi kurikulum povijesti, kao i s obzirom na višegodišnju nevoljkost u uvođenju građanskog odgoja i obrazovanja u hrvatske osnovne i srednje škole, u iste škole se uvodi dopunska nastava o Domovinskom ratu uz suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Ta je nastava, započeta na području Ivanić Grada, […]

featured_img

Demanti na tekst „Vjera (ni)je javna stvar“ objavljen u Glasu Koncila broj 18 (2184) od 1. svibnja

Uvažena Davorka Smoković se u tekstu „Vjera (ni)je javna stvar“ u Glasu koncila, broj 18 (2184) od 1. svibnja, osvrnula na emisiju Uvijek kontra i spotove GOOD inicijative koji su emitirani u toj emisiji. Vodeća misao teksta je da GOOD inicijativa želi postaviti prakticiranje vjere u neke tamne zakutke, možda podrume ili sakristije. Međutim, sama […]