1. Uvesti Građanski odgoj i obrazovanje kao nastavni predmet u osnovne i srednje škole te kao interdisciplinarni sadržaj na fakultetima

» Uvesti Građanski odgoj i obrazovanje kao nastavni predmet u osnovne i srednje škole.

» Uvesti Građanski odgoj i obrazovanje kao interdisciplinarni sadržaj na fakultetima.

» U kurikulume nastavničkih i stručno-suradničkih smjerova uvesti obavezno pohađanje kolegija Građanskog odgoja i obrazovanja.

» Osigurati sustavno i kvalitetno stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika/ca, nastavne materijalne i priručnike za provođenje Građanskog odgoja i obrazovanja.

» Revidirati važeći Kurikulum za međupredmetnu temu Građanski odgoj i obrazovanje za osnovne i srednje škole (“Narodne novine”, broj 10/2019)