13. Unaprijediti društveni status i ugled odgojno-obrazovnih radnika

» Izraditi i donijeti strategiju stručnog usavršavanja svih odgojno-obrazovnih radnika koja će uključivati ciljanu i sveobuhvatnu potporu radu učitelja i nastavnika, uzimajući u obzir zahtjeve i potrebe u pogledu usavršavanja koje su utvrdili sami učitelji i nastavnici, kao i potrebe širih zajednica učenja, relevantne rezultate istraživanja u području obrazovanja i opće nacionalne ciljeve politike u području obrazovanja i osposobljavanja.

» Osigurati dostatna, učinkovita i održiva ulaganja u odgojno-obrazovne radnike, njihovo obrazovanje i osposobljavanje, odgovarajuću infrastrukturu i prostore za učenje; alate, resurse i plaće.

» Osigurati dodatnu potporu odgojno-obrazovnim radnicima u izazovima rada u jezično i kulturno raznolikih razredima, izoliranim ruralnim područjima te radu s učenicima s teškoćama u razvoju.

» Ponuditi različite modele osposobljavanja, uključujući učenje uživo, virtualno i kombinirano učenje te učenje kroz rad (poticati mobilnost, razmjene).

» Odgojno-obrazovnim radnicima i pripravnicima osigurati dodatne smjernice i mentorstva kako bi im se olakšao početak karijere te kako bi im se pomoglo oko specifičnih problema s kojima se suočavaju.

» Uključivati odgojno-obrazovne radnike u procese oblikovanja politika.

» Nastaviti poticati administrativno rasterećenje nastavnika kroz ukidanje zastarjelih praksi poput ručnog ispisivanja matičnih knjiga učenika ili izvještavanja MZO-a papirnatim oblicima (digitalizirati izvještavanje i omogućiti pretraživanje svih izvještaja javnosti).