14. Organizirati učinkovit sustav odgojno-obrazovnih ustanova

» Donijeti novu mrežu odgojno-obrazovnih ustanova koja će se temeljiti na ciljevima i načelima odgoja i obrazovanja uzimajući u obzir održivi društveni razvoj.

» Sustavno i učinkovito ulagati u infrastrukturu u odgojno-obrazovnom sustavu.

» Uvesti jednosmjensku i cjelodnevnu nastavu u osnovnim i srednjim školama.