15. Inzistirati na društvenoj misiji sveučilišta

» Jačati lokalne misije visokih učilišta poticanjem suradnje lokalnih zajednica i visokih učilišta za rješavanje potreba lokalnih zajednica.

» Podržati sustavno uvođenje metode društveno korisnog učenja ili učenja zalaganjem u zajednici u visoko obrazovne institucije, ali ne kroz projektizaciju.

» Povećati broj visokoobrazovanih unapređivanjem pravednosti i socijalne dimenzije u visokom obrazovanju.

» Uspostaviti nezavisni i učinkoviti sustav za sprečavanje plagiranja i drugih neetičnih postupanja u visokom obrazovanju.