16. Oblikovati kvalitetan i poticajan sustav obrazovanja za odrasle

» Donijeti Strategiju obrazovanja odraslih.

» Donijeti Zakon o obrazovanju odraslih.

» Prioritizirati obrazovanje odraslih kako bi se povećao udio stanovništva koji sudjeluje u cjeloživotnom obrazovanju.

» Pokrenuti proces vrednovanja kompetencija stečenih kroz neformalno obrazovanje donošenjem odgovarajućih podzakonskih propisa.