3. Jačati važnost školskog kurikuluma kao temeljnog provedbenog dokumenta

» Izraditi standarde za izradu preventivnih školskih programa.

» Mentalno zdravlje učenika kao prioritet školskog kurikulum.

» Poticati škole na razvoj volonterskih programa i inicijativa kojima se razvija
solidarnost.