9. Izraditi i objaviti smjernice za situacije koje onemogućavaju ili bitno otežavaju održavanje nastave u odgojno-obrazovnim ustanovama utemeljene na ciljevima i načelima odgoja i obrazovanja

» Osigurati jasne, točne, pravovremene i sadržajne informacije obiteljima i učenicima o svim bitnim aspektima odgojno-obrazovnog procesa tijekom situacija koje onemogućavaju ili bitno otežavaju održavanje nastave u odgojno-obrazovnim ustanovama.

» Izraditi smjernice za nastavu na daljinu pri čemu posebnu pažnju posvetiti pravovremenom i odgovarajućem uključivanju djece iz ranjivih i ugroženih skupina.

» Osigurati učinkovit sustav podrške mentalnom zdravlju odgojno-obrazovnih radnika i djece tijekom održavanja nastave na daljinu kao i potporu roditeljima.

» Osigurati stručnu podršku i financijska sredstva odgojno-obrazovnim radnicima i pomoćnicima u nastavi za individualni rad s djecom s teškoćama u učenju i djecom kojima hrvatski nije materinji jezik.