GOOD Školica: “Izazovi u stvaranju inkluzivnog okruženja u školama: pristup LGBTIQ temama”

Nastavljamo s novom GOOD Školicom, prateći vaše interese i potrebe. Ovaj put fokusiramo se na temu koja zahtijeva posebnu pažnju i osjetljivost – izazovi stvaranja inkluzivnog okruženja u školama kada pristupamo LGBTIQ temama.

U sklopu ove sesije, pružit ćemo vam alate i strategije za suočavanje s izazovnim situacijama u kojima se možemo ponekad naći, te kako stvarati inkluzivno okruženje za sve učenike, čak i one koji se čine nesuradljivi za razgovor o LGBTIQ+ temama.

GOOD Školica: Kako potaknuti mlade na glasovanje na Europskim izborima?

ladi, uključujući maturante, predstavljaju značajan segment biračkog tijela, ali su statistički manje aktivni na izborima, što rezultira njihovom podzastupljenošću u političkim odlukama koje utječu na njihovu budućnost. Europski izbori su ključni jer politike donesene na razini Europske unije značajno utječu na aspekte poput obrazovanja, zapošljavanja i okoliša, što čini sudjelovanje mladih u kreiranju tih politika osobito važnim. Edukacijska radionica, vođena od strane Sandre Rozman Papak iz Mreže mladih Hrvatske, održat će se 8.5.2024. i usmjerena je na osobe koje rade s mladima, kako bi potaknula veće sudjelovanje mladih u demokratskim procesima i europskim izborima.

GOOD Školica: Prevencija i preventivni programi

Znate li što je prevencija i zašto je važna? Najčešće se spominje u kontekstu prevencije bolesti, no nakon pandemije korona virusa i dugotrajne izolacije sve se više počelo govoriti o prevenciji teškoća mentalnog zdravlja, posebice djece i mladih.

Kao stručnjaci koje rade na poboljšanju kvalitete života djece i mladih, ali i drugih pojedinaca, zajednica i društva općenito, trudimo se postupati u njihovom najboljem interesu. Baš zbog toga često je razmišljanje da je s djecom i mladima bolje raditi nešto nego ništa. No, često iz želje da napravimo nešto dobro, svojim preventivnim postupcima i djelovanjem možemo nanijeti štetu djeci i mladima.

Iz tog razloga na ovoj GOOD školici uvest ćemo vas u temu prevencije, objasniti zašto je važno da je utemeljena na znanosti i dokazima, ali i reći nešto više o prevenciji u različitim okruženjima (s naglaskom na školu) te obilježjima učinkovitih, odnosno neučinkovitih preventivnih programa.

GOOD Školica: Ljudska PRAVA – Ja znam, a ti?

Prepoznajem li kršenja prava u svakodnevnim situacijama? Kako reagiram u situacijama diskriminacije? Na koje sve načine mogu reagirati? Kako da ne budem promatrač?

Ova se pitanja nameću (mladima) vezano uz učenje o ljudskim pravima i aktivnom građanstvu, a na ovoj GOOD školici pokušat ćemo dati odgovore na neka od njih. Predstaviti ćemo vam video materijale – osobne priče osoba koje su doživjele diskriminaciju i druge sadržaje ukupljene u aplikaciju te ćemo zajedno odigrati Kviz i razgovarati o rezultatima.

GOOD školica: “Seksizam naš svagdašnji – suzbijanje seksizma u medijima i oglašivačkoj industriji”

Sudionici/e edukacije moći će naučiti više o seksizmu i štetnim posljedicama seksizma s naglaskom na medijsko izvještavanje i oglašivačku industriju. Podijelit ćemo informacije o radu naše stranice “Seksizam naš svagdašnji”, našem istraživanju i zaključcima. Na konkretnim primjerima pokazat ćemo najštetnije oblike seksizma te ih zajedno pokušati svrsati u različite kategorije seksističkog izvještavanje. Cilj edukacije je […]

GOOD Školica: “Prevencija rodno uvjetovanog nasilja i promocija zdravih životnih stilova mladića i djevojaka”

Edukacija Prevencija rodno uvjetovanog nasilja i promocija zdravih životnih stilova mladića i djevojaka će na interaktivan način sudionicima_cama predstaviti različite načine na koji se odgajaju dječaci i mladići odnosno djevojčice i djevojke te koje implikacije takav odgoj ima za njihov život. Posebni fokus stavit će se na fizičko i mentalno zdravlje, međuljudske odnose te ispunjavanje životnih potencijala.

GOOD Školica: “Ljudska prava u digitalnom svijetu”

S novim tehnlogijama postavljamo sami sebi pitanje: može li društvo pratiti ritam tehnološkog napretka?

Kako bi saznali odgovor na ovo, ali i slična druga pitanja, pozivamo sve zainteresirane na interaktivnu online radionicu u kojoj će biti predstavljeni glavni izazovi rada s novim tehnologijama i u kojoj ćemo pokušati otkriti koja su ljudska prava posebno ugrožena te kako postaviti prava pitanja koja potiču kritičko razmišljanje mladih.

GOOD Školica: “Navigiranje kulture otkazivanja: Osnaživanje edukatorica i edukatora za kreiranje prostora za kritički dijalog u učionici”

U okviru ovog predavanja, istražit ćemo pojmove i implikacije kulture otkazivanja te njen utjecaj na današnje generacije, posebice generacije Z i Alfa, koje su uvelike obuhvaćene ovim trendom. Raspravit ćemo o strategijama koje će educirane profesorice i profesori moći primijeniti kako bi stvorili inkluzivnije okruženje za učenike i učenice, omogućujući im da s osjetljivošću i poštovanjem raspravljaju o kontroverznim temama. Cilj je potaknuti konstruktivan dijalog i zajedničko traženje rješenja kroz nenasilnu komunikaciju.

GOOD Školica: Govor mržnje na internetu i alati za rad s mladima

Radionica “Suzbijanje Govora Mržnje” pruža sudionicima alate i znanje kako prepoznati i suprotstaviti se govoru mržnje. Pod vodstvom predstavnice Kuće ljudskih prava, Sara Sinčić, sudionici će naučiti reagirati na ovakav govor, identificirati digitalne alate za suzbijanje, te biti osnaženi za aktivno sudjelovanje u projektima koji promiču suzbijanje govora mržnje. Radionica se fokusira na stvaranje pozitivnih promjena i angažiranje mladih u borbi protiv ovog rastućeg problema.

GOOD Školica: Medijska pismenost, uloge na društvenim mrežama i internetska sigurnost

Pridružite nam se na GOOD Školici posvećenoj medijskoj pismenosti, ulogama na društvenim mrežama i internetskoj sigurnosti. Edukacija će obuhvatiti ključne koncepte poput digitalnog otiska, digitalnog identiteta te medijske pismenosti, pružajući jednostavne metode za rad s mladima u učionici. Sudionici će imati priliku dijeliti vlastita iskustva i primjere dobre prakse.

GOOD Školica: Što je debatni klub i kako ga voditi?

Nastavnici i stručni suradnici mogu naučiti razlikovati natjecateljsku debatu od debate kao nastavne metode te osvijestiti kako ju koristiti u svakodnevnom radu. Također, bit će osnaženi za otvaranje debatnog kluba. Edukacija će se održati 8.11.2023. na ZOOM platformi i provest će je Darija Jeger i Alma Beriša iz Hrvatskog debatnog društva.

GOOD školica: Mentalno zdravlje i otpornost

GOOD školica organizira radionicu “Mentalno Zdravlje i Otpornost” namijenjenu nastavnicima i stručnim suradnicima. Cilj je pružiti alate i informacije za bolje razumijevanje i integraciju mentalnog zdravlja u obrazovni rad. Radionica će se održati putem platforme ZOOM 25. listopada, a sudionici će dobiti potvrde o sudjelovanju. Edukaciju će provesti Tanja Novosel, iskusna socijalna pedagoginja s iskustvom u školskom sustavu i radu s temom mentalnog zdravlja.

GOOD Školica: Klimatska pravednost – klimatske promjene i jednakost

Cilj ove GOOD školice je predstaviti pitanje klimatske pravednosti, ne samo kao pitanje vezano uz okoliša već i kao važno društveno-političko i etičko pitanje. Klimatska pravednost je pitanje ljudskih prava. Svi ovisimo o stanju okoliša, onečišćenju, dostupnosti pitke vode i hrane, zraku koji udišemo, a dostupnost istih ovisi o našem ekonomskom i društvenom položaju, mjestu gdje živimo i sl. Koncept klimatska pravednost je važan jer nam pomaže da posljedice klimatskih promjena koje danas osjećamo stavimo u društveni kontekst. Naime, potrebno je prepoznati utjecaje klimatskih promjena na ljudske živote, posebno na siromašne, ranjive skupine  i zemlje u razvoju. Želimo naglasiti da klimatske promjene ne utječu jednako na sve već je bitan faktor socio-ekonomski položaju ljudi te promovirati pravednu distribuciju resursa za sve ljude, bez obzira na njihov status.

GOOD Školica: Građanski odgoj koji potiče solidarnost, socijalnu pravdu i uključenost – doprinos prevenciji nepovjerenja, mržnje i nasilja

Cilj ove GOOD školice je razmijeniti primjere odgoja i obrazovanja za solidarnost, socijalnu pravdu i uključivost među mladima kao što je primjer online edukacija za mlade razvijenih kroz ESF projekt SPONA. Ovo područje građanskog odgoja i obrazovanja je jako  važno samo po sebi, a doprinosi i prevenciji širenja nepovjerenja i mržnje među mladima.

GOOD Školica: LGBTIQ+ teme u nastavi – jučer, danas, sutra

Potreba za znanjem koja često iskače u proteklim evaluacijama GOOD školice vezana je uz područje LGBTIQ tema, te stoga sljedeća tema nam je kako razgovarati s učenicima o LGBTIQ+ temama u nastavi. Tijekom edukacije razgovarat ćemo o trenutnoj zastupljenosti i vidljivosti LGBTIQ+ tema u hrvatskom obrazovnom sustavu, podijeliti primjere iz prakse i poveznice na materijale koji se mogu koristiti, te pokušati odgovoriti na najčešća pitanja koja se pojavljuju u obradi LGBTIQ+ tema.

GOOD Školica: Vršnjačko nasilje

Nastavljamo s ciklusom online edukacija za nastavnike_ce i stručne suradnike_ce o temama koje biraju sami nastavnici_e i stručni suradnici_e kroz prijavnice na nove edukacije, ali i kroz evaluacije već održanih. Podaci MUP-a ukazuju na trend porasta vršnjačkog nasilja te na zabrinjavajuću činjenicu o spuštanju dobne granice počinitelja nasilja; velika većina nasilnika sada je u dobi […]

GOOD Školica: Promocija prilika za mobilnost mladih

Ulaskom u Europsku uniju mladima iz Hrvatske otvorile su se brojne prilike za učenje i putovanje, uz osiguranje svih troškova iz programa poput Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti. Europska unija svake godine ulaže dodatne resurse u razvoj i promociju programa za mlade, kroz koje putem cjeloživotnog učenja podupire obrazovni, profesionalni i osobni razvoj ljudi u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta u Europi i šire. Navedeno doprinosi održivom rastu, kvaliteti radnih mjesta, socijalnoj koheziji, poticanju inovacija te jačanju europskog identiteta i aktivnog građanstva. Cilj svih organizacija i institucija koje rade s mlade trebao bi biti promocija navedenih prilika i motiviranje mladih ljudi da ih iskoriste.

GOOD Školica: Umijeće oblikovanja učinkovitih povratnih informacija

Sustavno prikupljanje podataka u procesu učenja i vrednovanje postignutih razina kompetencija učenika u središtu je modela modernih obrazovnih sustava u nastajanju. Djelatnici u obrazovanju pod velikim su pritiskom zbog vrednovanja postignuća učenika koje je uvođenjem reformskih procesa zamijenilo “klasično ispitivanje i ocjenjivanje”. Tijekom predavanja bit će predstavljeno što je uzrok stalnog povećanja broja odlikaša te kako oblikovati poticajne povratne informacije učeniku te ih istovremeno komunikacijski oblikovati kao objektivnu, pouzdanu i valjanu informaciju za roditelje.