Gong i GOOD kontra reforme strukovnih škola po kojoj Politika i gospodarstvo leti van iz obavezne nastave 

Gong i GOOD inicijativa oštro se protive najavljenoj reformi srednjih strukovnih škola prema kojoj će predmet Politika i gospodarstvo biti izbačen iz obaveznog dijela kurikuluma. Ovaj je predmet jedan od rijetkih prostora unutar kurikuluma strukovnih škola koji je mladima pruža obrazovanje o demokraciji, političkom sustavu Hrvatske, političkoj kulturi i participaciji te razvija kod njih demokratske vrijednosti i stavove, koje su nužne kako bi odgovorno sudjelovali i doprinosili  društvenom i političkom životu svoje zajednice.

SKOCKANO e-tečaj

Na temelju iskazanih potreba organizacija civilnog društva, razvili smo Skockano e-tečaj kako bismo pružili podršku u provedbi neformalnih obrazovnih programa. E-tečaj je razvijen u sklopu projekta SKOCKANO – Standard Kvalitete Organizacija Civilnog društva Konstruktivno Angažiranih u Neformalnom Obrazovanju i namijenjen je organizacijama civilnog društva, ali i svima koje tema zanima. Kroz strukturirane lekcije, interaktivne materijale i resurse, tečaj omogućuje polaznicima_ama stjecanje znanja i vještina potrebnih za uspješnu provedbu programa neformalnog obrazovanja.

Predizborni zahtjevi GOOD inicijative

Uoči rasprave predstavnika_ca stranaka pod nazivom “Treba li nam obrazovanje za demokraciju?”  u organizaciji Gonga i GOOD-a, saznajte zašto se GOOD inicijativa 15 godina ne prestaje zalagati za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u hrvatski odgojno-obrazovni sustav. 

Obrazovanje kao temelj demokratskog državljanstva: rasprava s predstavnicima stranaka uoči parlamentarnih izbora

Okrugli stol “Potreba za demokratskim obrazovanjem” organiziran od strane Gonga i GOOD Inicijative okupit će predstavnike_ce političkih stranaka na jedno mjesto kako bi raspravljale o ulozi obrazovanja u jačanju demokratske političke kulture u Hrvatskoj. Sudionici_e će iznijeti stavove o uvođenju Građanskog odgoja i obrazovanja, reformi obrazovnih programa te spuštanju dobne granice za pravo glasa. Raspravu će moderirati istraživačka novinarka Dora Kršul, a događaj će biti dostupan za praćenje uživo na društvenim mrežama.

Nalazi recentnih istraživanja u području građanskog odgoja i obrazovanja (GOO)

Ususret parlamentarnim, ali i predsjedničkim i izborima za EU parlament, Gong u suradnji s GOOD-om organizira online događaj za članice GOOD inicijative, akademsku zajednicu i zainteresiranu javnost. Izlagači i izlagačice ovog događaja dat će nam pregled na koje je načine institucionaliziran GOO u nekoliko europskih zemalja te koji bi pristup bilo najbolje primijeniti u hrvatskim školama s obzirom na dosadašnja iskustva s uvođenjem GOO-a. Zatim, prepoznaju li ove teme i probleme kreatori obrazovnih politika i spominju li ih stranke u svojim političkim programima uopće. Kakva su politička znanja i vrijednosti hrvatskih maturanata – znaju li više ili manje od prethodnih generacija, jesu li autoritarniji ili demokratičniji?  Naposljetku, koja argumentacija ide u prilog spuštanju dobne granice za političko sudjelovanje na 16 godina – trebamo li i s kojim motivima težiti tome da proširujemo demokratsko pravo na mlađi uzrast? 

GOOD Školica: “Navigiranje kulture otkazivanja: Osnaživanje edukatorica i edukatora za kreiranje prostora za kritički dijalog u učionici”

U okviru ovog predavanja, istražit ćemo pojmove i implikacije kulture otkazivanja te njen utjecaj na današnje generacije, posebice generacije Z i Alfa, koje su uvelike obuhvaćene ovim trendom. Raspravit ćemo o strategijama koje će educirane profesorice i profesori moći primijeniti kako bi stvorili inkluzivnije okruženje za učenike i učenice, omogućujući im da s osjetljivošću i poštovanjem raspravljaju o kontroverznim temama. Cilj je potaknuti konstruktivan dijalog i zajedničko traženje rješenja kroz nenasilnu komunikaciju.

Učenici_e strukovnih škola nisu samo radnici_e, nego i građani_ke

Ministarstvo znanosti i obrazovanja planira ukinuti predmet “Politika i gospodarstvo” u strukovnim školama, izazivajući zabrinutost među voditeljima ŽSV i nastavnicima. Pokrenuta je peticija kako bi se istaknula važnost obrazovanja mladih o političkim pravima i demokratskim vrijednostima, te zatražila transparentnost u procesu školskih reformi.

Rezultati istraživanja o financiranju neformalnih obrazovnih programa organizacija civilnog društva

Istraživanje Kuće ljudskih prava Zagreb unutar projekta SKOCKANO fokusiralo se na financiranje neformalnog obrazovanja organizacija civilnog društva u Hrvatskoj. Cilj istraživanja bio je identificirati načine financiranja, prepoznati prepreke i prednosti te predložiti preporuke za poboljšanje sustava financiranja i upravljanja obrazovnim programima kako bi se potaknula daljnja rasprava o kvaliteti neformalnog obrazovanja.

Objavljena je platforma Love-Storm!

Govor mržnje je sve veći problem u mnogim europskim društvima. Često biva normaliziran u online raspravama i društvene mreže vode borbu ne bi li efektivno sankcionirali govor mržnje. Štoviše, izmjeren je porast govora mržnje na twitteru nakon promjene njegovog vlasništva. Međutim, mali broj osoba reagira protiv internetskih napada iz mržnje i nastaviti “skrolati” dalje. Možda je nekima neugodno prijaviti govor mržnje ili ne znaju gdje i kako prijaviti govor mržnje.

Platforma Love-Storm koristi participativne metode te kroz igru uloga i simulaciju pokušavati senzibilizirati korisnike na štetne posljedice govora mržnje prema žrtvama. U sklopu projekta je razvijena i Vježbaonica, virtualni prostor gdje treneri/ice mogu voditi proces igranja uloga u sukobu u online okruženju.

GOOD Školica: LGBTIQ+ teme u nastavi – jučer, danas, sutra

Potreba za znanjem koja često iskače u proteklim evaluacijama GOOD školice vezana je uz područje LGBTIQ tema, te stoga sljedeća tema nam je kako razgovarati s učenicima o LGBTIQ+ temama u nastavi. Tijekom edukacije razgovarat ćemo o trenutnoj zastupljenosti i vidljivosti LGBTIQ+ tema u hrvatskom obrazovnom sustavu, podijeliti primjere iz prakse i poveznice na materijale koji se mogu koristiti, te pokušati odgovoriti na najčešća pitanja koja se pojavljuju u obradi LGBTIQ+ tema.

Modeli uvođenja GOO-a – iskustva Austrije, Francuske i Njemačke

Kada se krene razgovarati o institucionalizaciji Građanskog odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj, pitanja i izazovi koji se spominju među ključnim dionicima slični su pitanjima s kojima su se susretale druge države-članice Europske unije na svojem putu uvođenja ovih sadržaja u formalno obrazovanje.

Međutim, u ovim se zemljama tragalo za rješenjima jer su sadržaji o ljudskim pravima i demokraciji bili prevažni da bi se samo izostavili – ovako put institucionalizacije Građanskog odgoja i obrazovanja objašnjava dr. sc. Monika Pažur, autorica Gongove analize “Institucionalizacija građanskog odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj, Austriji, Francuskoj i Njemačkoj“, koja je predstavljena na zajedničkom javnom događaju Foruma za slobodu odgoja i Gonga.

GOOD školica: Rodna ravnopravnost u školi

Nastavljamo sa ciklusom online edukacija za nastavnike_ce i stručne suradnike_ce o temama koje biraju sami_e nastavnici_e i stručni_e suradnici_e. Ovaj put nam slijedi tema rodne ravnopravnosti u školi.
Nakon radionice sudionici_ce će:
● Razumjeti i razlikovati osnovne pojmove kao što su rod, rodna ravnopravnost, rodno osjetljivo obrazovanje i njihove specifičnosti
● Biti upoznati s rodnom perspektivom u obrazovnom kontekstu i različitim aspektima njezine primjene, te resursima za poučavanje o rodnoj ravnopravnosti
● Biti osvješteniji, osjetljiviji na rodne stereotipe, seksizam i nejednakost te spremniji za sadašnji ili budući rad koji će uključiti promociju rodne ravnopravnosti u odgojno-obrazovnom sustavu i izvan njega

Prijavite se na listu GOOD nastavnika!

GOOD inicijativa pokrenula je mailing listu koju koristimo isključivo u svrhe obavještavanja o edukacijama koje provode članice GOOD inicijative, kao i u svrhu slanja korisnih i zanimljivih materijala koji se odnose na provedbu sadržaja različitih dimenzija građanskog odgoja i obrazovanja.