prosinac, 2022

10proCijeli danDan ljudskih pravaUpoznajte se s generacijama ljudskih prava te istražite primjere kršenja ljudskih prava u Hrvatskoj.

Detalji događaja

ZAŠTO SE OBILJEŽAVA?

Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se svake godine na dan kada je u UN-u 1948. potpisana Opća deklaracija o ljudskim pravima.

Opća skupština UN-a proglasila je 10. prosinca Danom ljudskih prava kako bi se usmjerila pozornost “naroda svijeta” na Opću deklaraciju o ljudskim pravima kao zajedničko mjerilo postignuća za sve narode i sve države. Potpisivanjem Opće deklaracije o ljudskim pravima (1948. godine) po prvi puta u povijesti čovječanstva priznato je pravo svih ljudi na “život, slobodu i sigurnost… bez ikakvih razlika” i pri tome udaren kamen temeljac za Međunarodni dan ljudskih prava.

Preuzeto sa Facebook stranice Građanski odgoj i obrazovanje.

PRIJEDLOG AKTIVNOSTI

Upoznajte se s generacijama ljudskih prava te istražite primjere kršenja ljudskih prava u Hrvatskoj.

Izvještaj o stanju ljudskih prava, Kuća ljudskih prava za 2021.

Dokument: fanzin povodom Dana ljudskih prava

Brošura: “Spirou i ti za ljudska prava”


Video GOOD inicijative “Saznajte više o ljudskim pravima!”

Istražite što je ‘’Centar za kazalište potlačenih – POKAZ’’ i kako se možete uključiti.

Istražite koja su temeljna ljudska prava i postavite ih na školsku oglasnu ploču.

X