prosinac, 2019

10proCijeli danDan ljudskih pravaUpoznajte se s generacijama ljudskih prava te istražite primjere kršenja ljudskih prava u Hrvatskoj.

Detalji događaja

ZAŠTO SE OBILJEŽAVA?

Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se svake godine na dan kada je u UN-u 1948. potpisana Opća deklaracija o ljudskim pravima.

Opća skupština UN-a proglasila je 10. prosinca Danom ljudskih prava kako bi se usmjerila pozornost “naroda svijeta” na Opću deklaraciju o ljudskim pravima kao zajedničko mjerilo postignuća za sve narode i sve države. Potpisivanjem Opće deklaracije o ljudskim pravima (1948. godine) po prvi puta u povijesti čovječanstva priznato je pravo svih ljudi na “život, slobodu i sigurnost… bez ikakvih razlika” i pri tome udaren kamen temeljac za Međunarodni dan ljudskih prava.

Preuzeto sa Facebook stranice Građanski odgoj i obrazovanje.

 

PRIJEDLOG AKTIVNOSTI

Upoznajte se s generacijama ljudskih prava te istražite primjere kršenja ljudskih prava u Hrvatskoj.

Dokument: izvještaj Kuće ljudskih prava – Ljudska prava u Hrvatskoj: Pregled stanja za 2018. godinu

Dokument: fanzin povodom Dana ljudskih prava

Video GOOD inicijative “Saznajte više o ljudskim pravima!”

X