siječanj, 2022

29sijCijeli danDan vjerskih sloboda (posljednja subota u siječnju)Istražite društvene sustave u kojima su vjerske slobode bile ograničene. Razgovarajte o tome što vama znači slobodno izražavati svoju vjeru te o pojmovima ekumenizma i međuvjerske suradnje. Razgovarajte o tome kako se i koliko se u vašoj školi poštuju vjerske slobode svih? Kako u razredu pokazujete uvažavanje različitosti u pogledu vjere?

Detalji događaja

Globalni cilj za održivi razvoj 11 – Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim

ZAŠTO SE OBILJEŽAVA?

Opća deklaracija o ljudskim pravima:

Članak 18. Svatko ima pravo na slobodu mišljenja, savjesti i vjeroispovijedi; to pravo uključuje slobodu promjene vjeroispovijedi ili uvjerenja i slobodu da pojedinačno ili u zajednici s drugima, javno ili privatno, iskazuje svoju vjeroispovijed ili uvjerenje bogoslužjem, poučavanjem, praktičnim vršenjem i obredima.

PRIJEDLOG AKTIVNOSTI

Istražite društvene sustave u kojima su vjerske slobode bile ograničene. Razgovarajte o tome što vama znači slobodno izražavati svoju vjeru te o pojmovima ekumenizma i međuvjerske suradnje. Razgovarajte o tome kako se i koliko se u vašoj školi poštuju vjerske slobode svih? Kako u razredu pokazujete uvažavanje različitosti u pogledu vjere?

X