rujan, 2022

26rujCijeli danEuropski dan jezikaIstražite neki manji europski jezik (primjerice, finski, albanski  ili baskijski). Upoznajte se s njegovim porijeklom i razvojem. Naučite neke osnovne riječi i fraze. Zaigrajte igru ‘’Story Dice’’ i pokušajte simbole u igri reći na drugom europskom jeziku.

Detalji događaja

Globalni cilj za održivi razvoj 11 – Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim

ZAŠTO SE OBILJEŽAVA?

Europska godina jezika 2001., koju su zajednički organizirali Vijeće Europe i Europska unija, uspjela je uključiti milijune ljudi diljem 45 zemalja sudionica. Njihove aktivnosti slavile su jezičnu raznolikost Europe i promicale učenje jezika. Nakon uspjeha te godine, Vijeće Europe proglasilo je Europski dan jezika koji se slavi 26. rujna svake godine.

Opći ciljevi Europskog dana jezika su:

  1. Upozoriti javnost na važnost učenja jezika i raznolikost raspona naučenih jezika kako bi se povećala višejezičnost i međukulturalno razumijevanje;
  2. Promicati bogatu jezičnu i kulturnu raznolikost Europe, koje treba njegovati i sačuvati;
  3. Poticati cjeloživotno učenja jezika u školi i izvan nje, bilo u svrhe školovanja, za profesionalne potrebe, za potrebe mobilnosti ili užitka i razmjene*.

*Preuzeto sa web stranice Vijeća Europe o Europskom danu jezika
https://edl.ecml.at/Home/test-home/tabid/3168/language/hr-HR/Default.aspx

PRIJEDLOG AKTIVNOSTI

Istražite neki manji europski jezik (primjerice, finski, albanski  ili baskijski). Upoznajte se s njegovim porijeklom i razvojem. Naučite neke osnovne riječi i fraze.

Zaigrajte igru ‘’Story Dice’’ i pokušajte simbole u igri reći na drugom europskom jeziku.

https://davebirss.com/storydice/

 

X