studeni, 2022

02stuCijeli danMeđunarodni dan borbe protiv nekažnjavanja zločina nad novinarimaIstraži koje se profesionalno udruženje u Hrvatskoj bavi zaštitom novinara. Bilježe li oni primjere napada na novinare u posljednjih nekoliko godina? 

Detalji događaja

ZAŠTO SE OBILJEŽAVA?

Ovaj je međunarodni dan uspostavljen krajem 2013. godine kako bi obilježio važnost nezavisnog novinarstva u izgradnji demokratskih društava.  U rezoluciji kojom se uspostavio (A/RES/68/163), poseban se naglasak stavlja na države da promiču sigurno i podržavajuće okruženje za novinare da svoj posao obavljaju samostalno i bez nepotrebnih uplitanja, i to: 

(a) putem zakonodavnih mjera; 

(b) podizanjem svijesti pravosuđa i policijskih službenika, kao i novinara i civilnog društva, u vezi s međunarodnim ljudskim pravima i obvezama humanitarnog prava koje se odnose na sigurnost novinara; 

(c) praćenjem i izvještavanjem o napadima na novinare; 

(d) javnim osudama napada; 

(e) namjenjivanjem resursa potrebnih za istraživanje i procesuiranje takvih napada*.

*https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/163

PRIJEDLOG AKTIVNOSTI

Istraži koje se profesionalno udruženje u Hrvatskoj bavi zaštitom novinara. Bilježe li oni primjere napada na novinare u posljednjih nekoliko godina? 

X