rujan, 2022

15rujCijeli danMeđunarodni dan demokracijeNa demokratski način donesite razredna pravila te razgovarajte o pravima i odgovornostima građana u demokraciji. Pročitajte govor Martina Luthera Kinga Jr. i u razredu raspravite sadržaj govora. Što vas se najviše dojmilo? Napišite svoj govor na temu demokracije. Pogledajte filmić GOOD inicijative „Ah, ta demokracija!“

Detalji događaja

Globalni cilj za održivi razvoj 16 – Promicati, u svrhe održivog razvoja, miroljubiva i uključiva društva, osigurati pristup pravosuđu za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama

ZAŠTO SE OBILJEŽAVA?

Međunarodni dan demokracije obilježava se od 2008. godine s ciljem poticanja i jačanja demokracije u svijetu. Često se koristi kao prilika za procjenu stanja demokracije u svijetu, a ona se promatra u kao proces i kao cilj. Sloboda, poštivanje ljudskih prava i osiguravanje slobodnih izbora ključni su elementi demokracije. Ona pak pruža prirodno okruženje za zaštitu i ostvarivanje ljudskih prava u svojoj punini*.

*prilagođeno sa stranice Ujedinjenih Naroda

PRIJEDLOG AKTIVNOSTI

Na demokratski način donesite razredna pravila te razgovarajte o pravima i odgovornostima građana u demokraciji.

Pročitajte govor Martina Luthera Kinga Jr. i u razredu raspravite sadržaj govora. Što vas se najviše dojmilo?

Napišite svoj govor na temu demokracije.

Pogledajte filmić GOOD inicijative „Ah, ta demokracija!“

X