studeni, 2021

20stuCijeli danMeđunarodni dan djetetaKroz igrokaz u skupinama predstavite po jedno dječje pravo iz Konvencije o pravima djeteta. Odigrajte igricu o dječjim pravima - „Čovječe, ispravi se“ na stranicama UNICEFa.

Detalji događaja

Globalni cilj za održivi razvoj 16 – Promicati, u svrhe održivog razvoja, miroljubiva i uključiva društva, osigurati pristup pravosuđu za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama

ZAŠTO SE OBILJEŽAVA?

Međunarodni dan djeteta ustanovljen je 1954. godine i svake se godine obilježava s ciljem poticanja zajedništva, boljeg razumijevanja i dobrobiti djece. Na taj je dan Generalna skupština UN-a usvojila i najvažnije dokumente vezane za zaštitu djece: 1959. Deklaraciju o pravima djeteta te 1989. Konvenciju o pravima djeteta.

PRIJEDLOG AKTIVNOSTI

Kroz igrokaz u skupinama predstavite po jedno dječje pravo iz Konvencije o pravima djeteta.

Odigrajte igricu o dječjim pravima – „Čovječe, ispravi se“ na stranicama UNICEFa.

X