prosinac, 2018

18proCijeli danMeđunarodni dan migranata

Detalji događaja

ZAŠTO SE OBILJEŽAVA?

Opća skupština Ujedinjenih naroda 2000. godine proglasila je 18. prosinca Međunarodnim danom migranata. Na taj je dan 1990. godine usvojena Konvencija o zaštiti prava migrantskih radnika i članova njihovih obitelji.
Obilježavanjem Međunarodnog dana migranata, podsjećamo se značajnog doprinosa koji migranti daju ekonomijama svojih zemalja i zemalja u koje migriraju, te naglašavamo važnost poštivanja njihovih ljudskih prava i osiguravanja uvjeta života dostojnog čovjeka. Broj migranata u svijetu stalno raste, a od 268 milijuna osoba koji žive izvan svoje države prema podacima UN-a (2017.), veliki broj nema pristupa osnovnim socijalnim pravima.

 

PRIJEDLOG AKTIVNOSTI

Proučite migracije iz RH te saznajte koji je procijenjeni broj migranata u svijetu. Što su sve razlozi ili uzroci migracija?

Poveznica: Međunarodni dan migranata

X