rujan, 2022

09rujCijeli danMeđunarodni dan obrane obrazovanja od napadaIstražite u kojim su zemljama ili kriznim područjima najveći brojevi djece koja nemaju pristup obrazovanju. Koji su razlozi za njihovo nepohađanje škole? Kako/na koje sve načine i s kojim posljedicama nemogućnost obrazovanja utječe na život (trenutni i budući) te djece? Razgovarajte o tome zbog koje krizne situacije vi niste mogli pohađati školu? Kako ste se osjećali?

Detalji događaja

Globalni cilj za održivi razvoj 4 – Osigurati uključivo i pravedno kvalitetno obrazovanje te promicati mogućnosti cjeloživotnog učenja za sve

ZAŠTO SE OBILJEŽAVA?

Međunarodni dan obrane obrazovanja od napada utemeljila je Opća skupština UN-a sredinom 2020. godine kao dan koji će naglasiti pravo na obrazovanje za sve i važnost osiguravanja sigurnog okruženja za učenje u kriznim humanitarnim situacijama, kao i kvalitetu obrazovanja na svim razinama. Podaci UNESCO-a ukazuju na preko 75 milijuna djece od 3 do 18 godina koja žive u 35 kriznih područja s hitnim potrebama za podršku u obrazovanju. „Škole moraju ostati sigurna mjesta, mjesta bez konflikata i nasilja“ poručuje Audrey Azoulay iz UNESCO-a.

Ovim međunarodnim danom naglašava se važnost obrazovanja u vidu Ciljeva održivog razvoja i oštro se osuđuju svi napadi usmjereni protiv škola i upotreba škola u vojne svrhe, ako je u suprotnosti s međunarodnim humanitarnim pravom te se potiču napori na promicanju sigurnog i zaštitničkog školskog okruženja u kriznim humanitarnim situacijama.

*prilagođeno sa stranica UN-a i UNESCO-a

https://undocs.org/A/RES/74/275

https://en.unesco.org/news/new-day-focuses-protecting-education-attack

PRIJEDLOG AKTIVNOSTI

Istražite u kojim su zemljama ili kriznim područjima najveći brojevi djece koja nemaju pristup obrazovanju. Koji su razlozi za njihovo nepohađanje škole?

Kako/na koje sve načine i s kojim posljedicama nemogućnost obrazovanja utječe na život (trenutni i budući) te djece?

Razgovarajte o tome zbog koje krizne situacije vi niste mogli pohađati školu? Kako ste se osjećali?

X