prosinac, 2022

03proCijeli danMeđunarodni dan osoba s invaliditetomIstražite koliko je osobama s invaliditetom omogućeno slobodno kretanje po vašem naselju, mjestu ili gradu. Imaju li omogućen pristup javnim institucijama? Pošaljite prijedloge poboljšanja gradskoj upravi. Kakav im je pristup obrazovanju i drugim aktivnostima koje mladi pohađaju? Istražite koja je razlika između invaliditeta i invalidnosti.

Detalji događaja

Globalni cilj za održivi razvoj 10 – Smanjiti nejednakosti unutar i između država

Globalni cilj za održivi razvoj 11 – Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim

ZAŠTO SE OBILJEŽAVA?

„Nakon što su Ujedinjeni narodi 3. prosinca proglasili Međunarodnim danom osoba s invaliditetom, Komisija za ljudska prava je, u rezoluciji od 5. ožujka 1993. godine, pozvala države članice da ističu obilježavanje tog datuma kako bi se postigla jednakost u ostvarivanju ljudskih prava i sudjelovanju osoba s invaliditetom u društvu. Prema Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom, osobe s invaliditetom su one koje imaju dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprečavati njihovo puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na jednakoj osnovi s ostalima.“*

*preuzeto sa stranice Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo 

PRIJEDLOG AKTIVNOSTI

Istražite koliko je osobama s invaliditetom omogućeno slobodno kretanje po vašem naselju, mjestu ili gradu. Imaju li omogućen pristup javnim institucijama? Pošaljite prijedloge poboljšanja gradskoj upravi.

Kakav im je pristup obrazovanju i drugim aktivnostima koje mladi pohađaju?

Istražite koja je razlika između invaliditeta i invalidnosti.

Proučite čime se bavi Hrvatski savez udruga invalida HSUIR.

Pogledajte jedan prilog emisije ‘’Nova vizura’’.

 

X