rujan, 2022

29rujCijeli danMeđunarodni dan svijesti o gubitku hrane i otpadu od hraneNapravite školski spremnik za biootpad i naučite kompostirati. Istražite jesu li se u prijašnjim generacijama racionalnije odnosili prema hrani, kakvu hranu su jeli i što su radili s ostacima hrane. Budite kreativni i skuhajte/pripremite novo jelo s ostatcima hrane od jučer!

Detalji događaja

Globalni cilj za održivi razvoj 2 – Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promicati održivu poljoprivredu

ZAŠTO SE OBILJEŽAVA?

Krajem 2019. godine Opća je skupština UN-a potvrdila prijedlog da se 29. rujna usustavi kao Međunarodni dan svijesti o gubitku hrane i otpadu od hrane*. U skladu s Ciljem 2 Održivog razvoja koji do 2030. teži „Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promicati održivu poljoprivredu“, ovim se danom želi ukazati na potrebu za većom brigom o hrani i na strani proizvođača i na strani potrošača. Gubitak hrane se definira kao smanjena kvaliteta i kvantiteta hrane koja je rezultat loših odluka u proizvodnji, a otpad od hrane kao smanjena kvaliteta i kvantiteta hrane koja je rezultat odluka distributera, prodavača i potršošača. 

Na ovaj se dan potiče organiziranje aktivnosti koje se bave održivom proizvodnjom i potrošnjom hrane i važnošću održive proizvodnje i potrošnje u kontekstu održivog razvoja. Osim utjecaja na okoliš, odnos prema hrani jasno ocrtava nejednakosti suvremenog svijeta s otprilike 850 milijuna* pothranjenih ljudi u svijetu u odnosu s 1.3* milijarde tona hrane godišnje bačeno na globalnoj razini.

https://undocs.org/A/RES/74/209

* www.worldometers.info

*FAO – http://www.fao.org/3/mb060e/mb060e00.htm

PRIJEDLOG AKTIVNOSTI

Istražite jesu li se u prijašnjim generacijama racionalnije odnosili prema hrani, kakvu hranu su jeli i što su radili s ostacima hrane pa pogledajte publikaciju “Naši stari znaju – hrana nije otpad”

Raspravite u razredu kako vi možete doprinijeti smanjenju bacanja upotrebljive hrane i namirnica odnosno kako možete doprinijeti oblikovanju boljeg i održivijeg sutra.

Budite kreativni i skuhajte/pripremite novo jelo s ostatcima hrane od jučer!

Publikaciju “Naši stari znaju – hrana nije otpad” je izradila udruga Zelena Istra u suradnji s Gradskom knjižnicom i čitaonicom Pula, Osnovnom školom Centar te udrugom Klub 50+ Veli Vrh u Puli.
U noj možete saznati kako kuhati praktično i štedljivo, naći savjete kako smanjiti količinu hrane koja se baca u kućanstvu kao i i recepte za racionalno korištenje namirnica.

X