prosinac, 2021

05pro00:00Međunarodni dan volonteraOsnujte volonterski klub u svojoj školi. Razgovarajte o područjima gdje biste najrađe volontirali (geografska i tematska) te što bi vas najviše motiviralo za volontiranje.

Detalji događaja

ZAŠTO SE OBILJEŽAVA?

Obilježava se od 1985. godine kada je na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda odlučeno jedan dan u godini posvetiti podizanu svijesti o važnosti volonterskog angažmana te motiviranju ljudi da postanu volonteri, u vlastitim državama ili u inozemstvu. Na ovaj se dan pažnja uglavnom daje radu volonterskih centrara i klubova kao i aktivnostima volontera diljem svijeta. Upoznajte se s radom volonterskog centra u svom gradu ili regiji.

PRIJEDLOG AKTIVNOSTI

Osnujte volonterski klub u svojoj školi. Razgovarajte o područjima gdje biste najrađe volontirali (geografska i tematska) te što bi vas najviše motiviralo za volontiranje.

Materijali za rad u razredu:

X