listopad, 2022

10lisCijeli danSvjetski dan beskućnikaIstražite postoji li u vašoj zajednici organizacija/ javna kuhinja/ socijalna samoposluga koja pomaže beskućnicima? Posjetite ih i razgovarajte o tome kako ti i tvoji prijatelji možete pomoći. Upoznajte se s časopisom “Ulične svjetiljke”. Napišite članak ili priču za časopis.

Detalji događaja

Globalni cilj za održivi razvoj 1 – Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima

ZAŠTO SE OBILJEŽAVA?

Svjetski dan beskućnika počeo se obilježavati 2010. godine na inicijativu brojnih aktivista i ljudi koji se bave ovim društvenim problemom. Cilj je ovog dana osvijestiti ljude o beskućništvu, istražiti koje su potrebe ljudi u zajednici i uključiti se u aktivan angažman u osiguravanju boljih uvjeta za sve. Međunarodni je dan prilika je da se na ovu temu privuče više interesa za temu te tako ojača učinak pojedinačnih lokalnih inicijativa.

PRIJEDLOG AKTIVNOSTI

Istražite postoji li u vašoj zajednici organizacija/ javna kuhinja/ socijalna samoposluga koja pomaže beskućnicima?

Posjetite ih i razgovarajte o tome kako ti i tvoji prijatelji možete pomoći.

Upoznajte se s časopisom “Ulične svjetiljke”. Napišite članak ili priču za časopis.

X