ožujak, 2023

15ožuCijeli danSvjetski dan prava potrošačaIstražite na internetu prava potrošača i kome se obratiti kad su prava potrošača prekršena.

Detalji događaja

Globalni cilj za održivi razvoj 12 – Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje

ZAŠTO SE OBILJEŽAVA?

Obilježavanje ovog dana inspirirano je „Deklaracijom o osnovnim pravima potrošača“ koju je 1962. donio tadašnji predsjednik SAD-a, John F. Kennedy, naglasivši da se glas potrošača mora čuti. Od 1985. godine i UN počinje štititi prava potrošača kroz Rezoluciju 39/248, u sklopu koje je usvojen i „UN-ov vodič za zaštitu potrošača“.

Usvajanjem UN-ova „Vodiča za zaštitu potrošača“ (ovaj povijesni i globalni dokument UN-a ovih dana se dopunjava prema aktualnim izazova modernog tržišta roba i usluga) prava potrošača podignuta su na razinu međunarodne prepoznatljivosti i dobila su legitimitet koji priznaju i prihvaćaju kako razvijene tako i zemlje u razvoju. Poruke iskazane prilikom Svjetskog dana prava potrošača:

• svraćaju pažnju javnosti na uskraćivanje i kršenje prava potrošača i
• osiguravaju temelj udrugama za zaštitu potrošača za njihovo javno djelovanje u interesu potrošača

https://www.szp.hr/aktualno/svjetski-dan-prava-potrosaca-15-03/927

PRIJEDLOG AKTIVNOSTI

Istražite na internetu prava potrošača i kome se obratiti kad su prava potrošača prekršena. Saznajte i prodiskutirajte što znači pojam održiva proizvodnja i potrošnja. Kako možemo odgovornije trošiti? Što predstavlja termin „Fairtrade“?

X