veljača, 2023

20veljCijeli danSvjetski dan socijalne pravdeU malim skupinama definirajte pojam i tipove pravde te iznesite primjere doživljenih situacija koje smatrate pravednima ili nepravednima. Kako biste povezali pojmove socijalna pravda, solidarnost, ljudska prava? Pronađite i analizirajte popularne pjesme koje govore o socijalnoj pravdi.

Detalji događaja

Globalni cilj za održivi razvoj 1 – Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Globalni cilj za održivi razvoj 8 – Promicati kontinuiran, uključiv i održiv gospodarski rast, punu i produktivnu
zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Globalni cilj za održivi razvoj 10 – Smanjiti nejednakosti unutar i između država

ZAŠTO SE OBILJEŽAVA?

Svjetski dan socijalne pravde obilježava se 20. veljače nakon što su tu odluku jednoglasno podržale 192 članice Ujedinjenih naroda na Općoj skupštini u studenome 2007. Opća skupština prepoznala je potrebu ujedinjavanja snaga međunarodne zajednice u iskorjenjivanju siromaštva, povećanju zaposlenosti i dostojanstva rada, osiguravanju jednakih mogućnosti i pristupu blagostanju i pravdi za sve muškarce i žene.
Socijalna pravda zasniva se na principima poštenja, jednakosti, poštivanja različitosti, pristupu društvenoj zaštiti, kao i primjeni ljudskih prava u svim područjima života. Republika Hrvatska je po ustavnom određenju socijalna država. Samim time smo svi pozvani pridonijeti socijalno pravednom društvu u kojem sve osobe uživaju jednaka prava i imaju jednake mogućnosti za ostvarivanje svojih potencijala te ravnopravno sudjeluju u svim aspektima života.

 

PRIJEDLOG AKTIVNOSTI

U malim skupinama definirajte pojam i tipove pravde te iznesite primjere doživljenih situacija koje smatrate pravednima ili nepravednima.

Kako biste povezali pojmove socijalna pravda, solidarnost, ljudska prava?

Pronađite i analizirajte popularne pjesme koje govore o socijalnoj pravdi.

X