veljača, 2019

20veljCijeli danSvjetski dan socijalne pravde

Detalji događaja

ZAŠTO SE OBILJEŽAVA?

Svjetski dan socijalne pravde obilježava se 20. veljače nakon što su tu odluku jednoglasno podržale 192 članice Ujedinjenih naroda na Općoj skupštini u studenome 2007. Opća skupština prepoznala je potrebu ujedinjavanja snaga međunarodne zajednice u iskorjenjivanju siromaštva, povećanju zaposlenosti i dostojanstva rada, osiguravanju jednakih mogućnosti i pristupu blagostanju i pravdi za sve muškarce i žene.
Socijalna pravda zasniva se na principima poštenja, jednakosti, poštivanja različitosti, pristupu društvenoj zaštiti, kao i primjeni ljudskih prava u svim područjima života. Republika Hrvatska je po ustavnom određenju socijalna država. Samim time smo svi pozvani pridonijeti socijalno pravednom društvu u kojem sve osobe uživaju jednaka prava i imaju jednake mogućnosti za ostvarivanje svojih potencijala te ravnopravno sudjeluju u svim aspektima života.

 

PRIJEDLOG AKTIVNOSTI

U malim skupinama definirajte pojam i tipove pravde te iznesite primjere doživljenih situacija koje smatrate pravednima ili nepravednima.
Pronađite i analizirajte popularne pjesme koje govore o socijalnoj pravdi.

Poveznica: Svjetski dan socijalne pravde

X