GOOD INICIJATIVA

Organizacije civilnog društva koje se bave neformalnim obrazovanjem i ljudskim pravima od 2008. godine okupljene su u Inicijativu koja se zalaže za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovni sustav (GOOD Inicijativa).

GOOD Inicijativu za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovne institucije čine:


Znanstveno istraživački suradnici:

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
dr. sc. Nikola Baketa
prof. dr. sc. Vlasta Ilišin
dr. sc. Anja Gvozdanović
Marko Kovačić
Jelena Matić

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Mateja Čehulić
dr. sc. Dario Čepo

Fakultet političkih znanosti
dr. sc. Kosta Bovan
izv. prof. dr. sc. Berto Šalaj
dr. sc. Daniela Širinić
dr. sc. Dina Vozab

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
doc. dr. sc. Dragan Bagić
prof. dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
doc. dr. sc. Bojana Ćulum


Polazišne osnove uvođenja građanskog odgoja i obrazovanja u škole

Zahtjevi GOOD Inicijative za uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u škole


Koordinacija GOOD Inicijative
  • Centar za mirovne studije
  • Forum za slobodu odgoja
  • GONG