GOOD INICIJATIVA

Organizacije civilnog društva koje se bave neformalnim obrazovanjem i ljudskim pravima od 2008. godine okupljene su u Inicijativu koja se zalaže za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovni sustav (GOOD Inicijativa).

GOOD Inicijativu za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovne institucije čine:


Polazišne osnove uvođenja građanskog odgoja i obrazovanja u škole

Zahtjevi GOOD Inicijative za uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u škole


Koordinacija GOOD Inicijative
  • Centar za mirovne studije
  • Forum za slobodu odgoja
  • GONG
  • Hrvatsko debatno društvo
  • Institut za društvena istraživanja u Zagrebu (Centar za omladinska i rodna istraživanja)
  • RODA – Roditelji u akciji
  • Udruga roditelja Korak po korak