GOOD školica: Mir je moj đir

Nastavljamo sa ciklusom online edukacija za nastavnike_ce i stručne suradnike_ce o temama koje biraju sami_e nastavnici_e i stručni_e suradnici_e.

Nakon radionice sudionici_ce će:

  • dobiti uvid u aktivnosti i rezultate projekta promocije nenasilne komunikacije i prevencije međuvršnjačkog nasilja “Mir je moj đir”
  • biti upoznati s kreativnim pristupima i metodama u obrađivanju tema osobnog i socijalnog razvoja (stereotipi, predrasude, tolerancija, poštivanje različitosti, nenasilna komunikacija, medijska pismenost, javni nastup, društveni aktivizam i dr.)
  • biti osvješćeniji i spremniji za suradnju s organizacijama civilnog društva u provedbi kurikuluma za međupredmetnu temu Osobni i socijalni razvoj i rad u izvanškolskom okruženju

Edukacija će se održati u srijedu, 13. travnja 2022. od 18.00 do 20.00 sati na Zoom platformi te je namijenjena odgojno-obrazovnim djelatnicima_ama iz osnovnih škola.

Edukaciju će provesti Ines Novak iz Dječjeg kreativnog centra DOKKICA.

Nakon selekcije (12. travnja navečer), odabranim sudionicima_ama ćemo poslati potvrdu sudjelovanja i poveznicu za Zoom. Za sudjelovanje na edukaciji se izdaju potvrde.

Prijaviti se možete do utorka, 12. travnja, na ovom linku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfeIRH-sftBR80jfA7CKV7K9ppbqD1Ktd66Ea4jb7QusciNg/viewform