GOOD Školica: Nasilje u partnerskim odnosima mladih – prepoznati i reagirati

Nastavljamo s ciklusom online edukacija za nastavnike_ce i stručne suradnike_ce o temama koje biraju sami nastavnici_e i stručni suradnici_e kroz prijavnice na nove edukacije, ali i kroz evaluacije već održanih.
Potreba za znanjem koja je iskočila u najvećem broju na proteklim evaluacijama vezana je uz područje nasilja i rodne ravnopravnosti, te stoga sljedeća tema nam je “Nasilje u partnerskim odnosima mladih – prepoznati i reagirati”.


Nakon radionice sudionici i sudionice će:
● biti upoznati/e s vrstama nasilja s naglaskom na manje poznate vrste nasilja, koje se nerijetko događaju u partnerskim odnosima mladih
● steći uvid u prikaz aktualne situacije prema recentnim rezultatima istraživanja
● moći prepoznati neke od oblika nasilja, steći uvid kada i gdje se mogu obratiti za pomoć i podršku


Edukacija će se održati u srijedu, 16. studenog od 17:00 do 19:00 sati na ZOOM platformi te je prvenstveno namijenjena odgojno – obrazovnim djelatnicima srednjih škola, odnosno isti će imati prednost pri selekciji. Molimo vas da u prijavnici dobro obrazložite svoju motivaciju i kako namjeravate koristiti znanja stečena kroz edukaciju, jer će nam to biti glavni kriterij selekcije.
Edukaciju će provesti predstavnice udruge SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska, s višegodišnjim iskustvom u provođenju edukacija o predmetnoj temi kao i u direktnom radu sa žrtvama nasilja – Lorena Zec i Mirela Pašić.


Nakon selekcije, odabranim sudionicima_ama ćemo poslati potvrdu sudjelovanja i poveznicu za ZOOM na dan održavanja edukacije (16. studenog). Za sudjelovanje na edukaciji se izdaju potvrde.


Prijaviti se možete do utorka 15. Studenog do 12:00 sati na ovom linku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegW5SZPT936N5irO1JI2eYxKH_gJlJ9EilDeOBE_JYof5C8Q/viewform