GOOD Školica: “Prevencija rodno uvjetovanog nasilja i promocija zdravih životnih stilova mladića i djevojaka”

Edukacija Prevencija rodno uvjetovanog nasilja i promocija zdravih životnih stilova mladića i djevojaka će na interaktivan način sudionicima_cama predstaviti različite načine na koji se odgajaju dječaci i mladići odnosno djevojčice i djevojke te koje implikacije takav odgoj ima za njihov život. Posebni fokus stavit će se na fizičko i mentalno zdravlje, međuljudske odnose te ispunjavanje životnih potencijala.

Cilj edukacije je prikazati ograničenja koja rodna socijalizacija donosi u živote dječaka i djevojčica odnosno djevojaka i mladića. To jest potaknuti drugačije načine odgoja i obrazovanja bez rodnih normi i stereotipa koji potiču rodnu ravnopravnost među djecom i mladima. Svrha radionice je da sudionice_ce reflektiraju na koji način rodna diskriminacija i stereotipi utječu na razvoj djece i mladih, njihovu svakodnevicu i druge u zajednici.

Nakon edukacije sudionici i sudionice će:

  • moći definirati pojmove roda i spola;
  • moći objasniti rodnu socijalizaciju i uočiti njenu povezanost s rodnom neravnopravnošću i nasiljem; 
  • moći navesti primjere društvenih uloga i odgovornosti utemeljenih na stereotipnim rodnim podjelama,
  • znati opisati i objasniti utjecaj rodnih normi na živote i mogućnosti djece pa onda i odraslih ljudi;
  • razumjeti važnost odgoja bez rodnih stereotipa od rane dobi.

Edukacija će se održati u srijedu, 13. ožujka od 15:00 do 17:00 sati na ZOOM platformi te je prvenstveno namijenjena osobama koje rade s djecom i mladima, tj. osobama koje rade u sustavu odgoja i obrazovanja.

Edukaciju će provesti: univ. bacc. phil. et soc. Stipe Nogalo i mag. paed. Ivan Goletić, višegodišnji edukatori u Organizaciji Status M.

Nakon selekcije, odabranim sudionicima_ama ćemo poslati potvrdu sudjelovanja i poveznicu za ZOOM na dan održavanja edukacije (13. ožujka). Za sudjelovanje na edukaciji se izdaju potvrde.

Prijaviti se možete do srijede 13. ožujka (podne) na ovoj poveznici: https://forms.gle/quUgaxr9ugeseZfg8