GOOD školica: Vijeće učenika i učenica – (su)djelovanje i zajednica

Nastavljamo sa ciklusom online edukacija za nastavnike_ce i stručne suradnike_ce o temama koje biraju sami_e nastavnici_e i stručni_e suradnici_e. Ovaj put nam stiže jedna vrlo tražena tema a to su Vijeća učenika i učenica. Edukacija je namijenjena koordinatorima i koordinatoricama vijeća učenika u školama, kao i ostalim zainteresiranima. Iskustvo je prednost, no nije i preduvjet sudjelovanja.

Cilj radionice je povećati znanje i vještine koordinatora_ica za poticanje (su)djelovanja vijeća učenika u životu škole i zajednice.

Ishodi – Nakon radionice sudionici_e će moći:

  • raspraviti načine poboljšanja rada vijeća učenika;
  • razlikovati razine participacije vijeća učenika prema Hartovoj ljestvici participacije djece i mladih;
  • opisati korake uvođenja učenja zalaganjem u zajednici prema PLACE modelu.

Edukacija će se održati u srijedu, 21. rujna 2022. od 18.00 do 20.00 sati na Zoom platformi.Edukaciju će provesti:

Maša Cek izvršna je direktorice Udruge “Delta”, organizacije za mlade koja preko deset godina osnažuje mlade za građansku participaciju u Rijeci – i šire! Dio je tima koji je proveo istraživanje rada vijeća učenika u doba COVID-19 te provodi radionice za vijeća učenika. U slobodno vrijeme radi i kao asistentica na Odsjeku za psihologiju  Filozofskog fakulteta u Rijeci te održava glazbene radionice za djecu s teškoćama u razvoju u Glazbenoj udruzi A.Jug-Matić. Usmjerena je na osnaživanje mladih, pogotovo u području socijalnih i emocionalnih vještina.

Marin Capan student je Fakulteta za elektroniku i računarstvo koji u slobodno vrijeme volontira u “Delti”, član je Upravnog odbora Mreže mladih Hrvatske te aktivno djeluje u nekoliko studentskih udruga. Bivši je predsjednik vijeća učenika s trogodišnjim iskustvom aktivne participacije u Vijeću, kao i tematski sličnim projektima organizacija civilnog društva. Usmjeren je na zagovaranje kvalitetnog i sustavnog rada vijeća učenika i ostalih oblika participacije mladih na svim razinama.

Nakon selekcije (20. rujna navečer), odabranim sudionicima_ama ćemo poslati potvrdu sudjelovanja i poveznicu za Zoom. Za sudjelovanje na edukaciji se izdaju potvrde.

Prijaviti se možete do 20. rujna do 12.00 sati na ovom linku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCEQ2DFFSio6gz6SP_3confKi103_X7OW-KXyv-QMztSyb8Q/viewform