GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

Građanski odgoj i obrazovanje omogućava mladima da postanu odgovorni i aktivni članovi društva, sposobni djelovati za opće dobro te donositi informirane i promišljene odluke. Građanski odgoj i obrazovanje podrazumijeva usvajanje vrijednosti, stavova i znanja, ali i vještina i sposobnosti kako ta znanja iskoristiti u svakodnevnim situacijama.

Građanski odgoj i obrazovanje u svom sveobuhvatnom shvaćanju obuhvaća dimenzije:

  1. DRUŠTVENA kroz koju se razvijaju socijalne i komunikacijske vještine važne za ophođenje s drugim ljudima te vještine nenasilnog rješavanja sukoba.
  2. LJUDSKO – PRAVNA kroz koju se uči o pravima i odgovornostima te kako zaštiti svoja i tuđa prava
  3. POLITIČKA kroz koju se uči o tome kako se u društvu donose odluke, zakoni i drugi propisi, tko se uključuje u taj proces i na koji način, što možemo učiniti da bismo sudjelovali u tim procesima, te kako je ustrojena državna uprava, a kako lokalna i županijska samouprava.
  4. KULTURALNA kroz koju se upoznaje vlastita kultura, prepoznaju doprinosi različitih kulturnih utjecaja na zajednicu te upoznaju druge kulture i razvija međusobno poštovanje.
  5. GOSPODARSKA ili EKONOMSKA potiče na promišljanje o radu, upravljanju financijama i svemu onom vezanom uz ekonomiju i novac.
  6. EKOLOŠKA nas usmjerava na važnost održivog razvoja i čuvanje prirodnih bogatstva.

građanski odgoj


Materijali za preuzimanje: