Građanski odgoj i obrazovanje u Vukovaru

Nansen dijalog centar iz Osijeka održao je međunarodnu konferenciju „Integrirano i interkulturalno obrazovanje u Europi” od 28.veljače do 1.ožujka u Vukovaru. Na konferenciji je predstavljena kampanja za uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u formalni obrazovni sustav u Hrvatskoj kao i rad GOOD Inicijative.

Kao primjer građanskog interkulturalnog učenja predstavljen je i suradnja Centra za mirovne studije u radu sa 18 osnovnih i srednjih škola te kampanja Nasilje ostavlja tragove. Zvoni za nenasilje! proizašla iz te suradnje (video spot kampanje). Kao primjer interkulturalnog učenja u zajednici predstavljena je i kampanja Okus doma, nastala u suradnji izbjeglica, Fantastično dobre institucije i Centra za mirovne studije.

Osnovni cilj konferencije je otvaranje dijaloga  o interkulturalnom obrazovanju danas kao i izazovima i pozitivnim praksama u provedbi istog. Konferencija je bila namijenjena nastavnicima osnovnih i srednjih škola, ravnateljima, pedagozima i drugim stručnim suradnicima, predstavnicima organizacija civilnog društva te predstavnicima državnih institucija koji se bave odgojem i obrazovanjem djece i mladih.

Tijekom konferencije o ovim temama govorili su gosti iz Velike Britanije, Makedonije, Njemačke, Norveške, Turske, Izraela, Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske.