Izjava za javnost povodom objavljenog Programa Vlade Republike Hrvatske za mandatno razdoblje 2016. – 2019.

Udruga za razvoj visokoga školstva „Universitas“, Institut za razvoj obrazovanja, Forum za slobodu odgoja i GOOD incijativa, upućuju IZJAVU ZA JAVNOST povodom objavljenog Programa Vlade Republike Hrvatske za mandatno razdoblje 2016. – 2019. i ključnih smjernica u resoru Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Potaknuti objavljenim dokumentom Programa Vlade Republike Hrvatske za mandatno razdoblje 2016. – 2019. na mrežnim stranicama Hrvatskog sabora (Klasa: 021-12/16-08/01, Urbroj: 65-16-02) od 21. siječnja 2016. godine, Udruga za razvoj visokoga školstva „Universitas“, Institut za razvoj obrazovanja, Forum za slobodu odgoja i GOOD incijativa, kao udruge i inicijative koje se dugi niz godina bave pitanjima znanosti, odgoja i obrazovanja, izražavamo svoju zabrinutost i protivljenje spram sljedećih najavljenih smjernica:

  1. „Zaustaviti proces trenutačne kurikularne reforme; napraviti reviziju strategije i korekciju nedostatka na temelju detaljne analize, uz sudjelovanje svih znanstvenih disciplina (posebno stem područja) i zainteresiranih dionika.

U pripremi Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije te provedbi aktualne kurikularne reforme do sada je sudjelovao velik broj stručnjaka iz svih područja obrazovne vertikale i svih znanstvenih disciplina. Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, kao i kurikularna reforma, izglasane su od strane Hrvatskog sabora, osmišljene temeljem provedenih detaljnih analiza te uključivanjem i savjetovanjem sa svim zainteresiranim dionicima u sektoru znanosti, odgoja i obrazovanja. U pripremu Strategije i kurikularnu reformu utrošena su znatna financijska sredstva i ljudski potencijal.

  1. „Ukinuti agencije u MZOS-u i osnovati zavod za školstvo (za cijelu prosvjetnu vertikalu) uz
    uvođenje stručno-pedagoškog nadzora i institucije glavnog školskog nadzornika kojega
    imenuje hrvatski sabor na 5 godina“.

Ukoliko se pod ovom smjernicom misli na agencije koje djeluju u području znanosti, odgoja i obrazovanja, upozoravamo da su te agencije nezavisna tijela s jasno definiranim zadaćama, nadležnostima i odgovornostima. Ukidanje agencija i podvođenje njihovih nadležnosti pod okrilje ministarstva ozbiljno bi ugrozilo političku neovisnost zadaća koje agencije obavljaju te tako dovelo u pitanje deklariranu smjernicu o eliminiranju utjecaja političkih struktura u znanosti i obrazovanju.

Pozivamo stoga hrvatskog premijera Tihomira Oreškovića, a posebno novoga ministra znanosti, obrazovanja i sporta, Predraga Šustara, na redefiniranje ovih smjernica i omogućavanje neometanog nastavka započetih aktivnosti proizašlih iz ciljeva Strategije kao i cjelovite kurikularne reforme.