Jačanje uloge rada s mladima u suprotstavljanju dinamikama gradova koji se smanjuju

Izvor: Mreža mladih Hrvatske (MMH)

Projekt Jačanje uloge rada s mladima u suprotstavljanju dinamikama gradova koji se smanjuju (Strengthening the Role of Youth Work in Contesting Dynamics of Shrinking Cities) bavi se izazovima povezanim s fenomenom smanjivanja gradova diljem Europe te cilja identificirati i analizirati kako rad s mladima utječe na uzroke i posljedice koje ovaj fenomen uzrokuje.

To činimo prikupljanjem, analizom i usporedbom sličnosti i razlika u programima i projektima koji se baziraju na radu s mladima kao i time kako utječu na razvoj politika. Projekt su inicirale organizacije mladih i za mlade te ga provodi konzorcij od osam organizacija civilnog društva iz Hrvatske, Njemačke, Španjolske i Portugala. Projekt koordinira Documenta – centar za suočavanje s prošlošću, a financiran je kroz Erasmus+ program, Ključnu aktivnost 2.

Opći je cilj doprinijeti izgradnji novih strategija socijalne uključenosti i građanskog angažmana za mlade koji žive u europskim „sve manjim gradovima“.

Specifično, ciljevi su:

 • Proširiti znanje o fenomenu „smanjivanja gradova“ u odabranim europskim zemljama, s naglaskom na primjere dobre prakse rada s mladima koje se suprotstavljaju njihovoj nepovoljnoj socijalnoj, ekonomskoj i političkoj dinamici
 • Stvoriti, testirati i diseminirati kvalitetan priručnik za osobe koje rade s mladima u gradovima koji se smanjuju na temelju mapiranja i analize najboljih praksi u odabranim zemljama.

Projekt se provodi kroz dva ključna elementa. Prvi je bio razvoj metodologije te provedba terenskih istraživanja. Naime, projektni tim početkom 2019. godine usuglasio se, uzimajući različite kontekste u prilog, oko metodologije istraživanja koja je podrazumijevala razvoj istraživačkih pitanja, seta pitanja za sudionike u polu-strukturiranim intervjuima, definiranja ključnih pojmova te mnogih drugih elemenata. Potom smo provedbom desk istraživanja u svojim zemljama i zajednicama mapirali primjere dobre prakse rada s mladima koji su odgovarali zadanim kriterijima.

Hrvatski projekti tim odlučio se provesti istraživanju u dva grada – Sisku i Karlovcu. Ove gradove prepoznali smo kao gradove koji se smanjuju iz niza razloga. Njihov broj stanovnika zbog raznih razloga smanjio se kroz proteklih desetak godina te industrijski potencijal gradova u istom i dužem periodu polako umire (bez pojave ekvivalentnih novih industrija).   

Nakon provedbe desk istraživanja mapirali smo po jedan projekt i organizaciju u odabranim gradovima koji su svojim aktivnostima i djelovanjem u sferi rada s mladima, po našem sudu, doprinosili ili još uvijek doprinose razvoju gradova i ostanku mladih osoba u istima.

U Sisku je ovakav primjer dobre prakse Mali sisački festival (MUF) u organizaciji Koordinacije udruga mladih Sisak (KUMS). MUF se u Sisku održava posljednjih 16 godina te na lokaciji kluba za mlade Skwhat okuplja mlade iz grada i okolice na nastupe mnogih izvođača, kao i na razne radionice i kreativni program. Kroz godine održavanja, uz kontinuiranu podršku Grada i sponzora,  festival se proširio i udomaćio među mladima i starima, a program se od glazbenog proširio na sportski, kulturni i umjetnički. Također, u razgovoru smo prepoznali i važnost samog kluba za mlade Skwhat. Riječ je o prostoru koji je dan KUMS-u na korištenje, a u kojem mladi imaju prvu i završnu riječ – uređenje, program, volonteri, nabava, spremanje i drugo – za sve su zaduženi upravo mladi. Kako su nam i sami korisnici rekli, ovakav pristup pomogao je razvoju odgovornosti, vještina i znanja volontera, koji su često odrastali uz sam Skwhat koji je nudio „sigurnu luku“ za alternativnu kulturu u gradu Sisku.

S druge strane, u Karlovcu smo odabrali projekte „Job Club Karlovac“ i „Klub za zapošljavanje mladih Karlovačke županije“, koje koordinira udruga Carpe Diem. Prvi projekt, „Job Club Karlovac“, proveden je od 2015. do 2016. godine, dok je Klub za zapošljavanje i dalje u tijeku. Kroz oba projekta se kroz pažljivo osmišljeni grupni i individualni program pod vodstvom trenerica mladi u NEET statusu stječu znanja i vještine koje im pomažu u pronalasku posla. Nakon vrhunskih indikatora u prvom projektu, nakon kojeg se dvije trećine polaznika zaposlilo, odlučili su se za proširenje projekta koji se sada provodi u nizu mjesta u Karlovačkoj županiji. Kroz partnerstvo s Gradom Karlovcem, Područnim uredom HZZ-a Karlovac, županijskom komorom HGK i obrtničkom komorom, udruga aktivno radi na pružanju prilika i informiranju mladih.

Kroz istraživanje se kristalizirao niz preporuka koje su korisnici, organizatori te donositelji odluka prepoznali kao važne u kontekstu rada s mladima u sredinama koje se smanjuju. Neke od njih su:

 • Dati priliku mladima da razviju vještine i osjećaj odgovornosti.
 • Uključiti mlade u razvoj projektnih ideja i provedbu projekata.
 • Okrenuti se street youth work metodama i outreachu kako bi se došlo doneorganiziranih mladih.
 • Definirati realna mjerila uspjeha
 • Razvoj besplatnih i dostupnih programa koji su dostupni samo u većim mjestima.
 • Razvijati koordinacije i saveze mladih kako bi dobili na težini.
 • Raditi na međugeneracijskoj potpori u zajednici.
 • Prepoznati što je to što mladi rade te njihov trud i želju.
 • Biti spremni nositi se s cinizmom kod mladih.

Naši partneri iz Njemačke, Portugala i Španjolske također su proveli niz intervjua te saznali važne perspektive u svojim zemljama. Cjelokupni pregled istraživanja i nalaza, kao i zaključci te materijali, dio su drugog dijela ovog projekta – priručnika „Rad s mladima za/u gradovima koji se smanjuju“. Priručnik će biti dostupan na engleskom i hrvatskom jeziku u proljeće 2020. godine!


Infoletak: Rad s mladima u gradovima koji se smanjuju

Infoletak-Rad-s-mladima-u-gradovima-koji-se-smanjuju