Medijskim i građanskim obrazovanjem za slobodu govora, bez govora mržnje

GOOD inicijativa podržava aktivnosti usmjerene na prevenciju i suzbijanje govora mržnje na Internetu i u javnom prostoru uopće, osobito kvalitetno građansko i medijsko obrazovanje te druge aktivnosti  podizanja razine demokratske kulture.

Za početak je vrlo važno razumjeti što je govora mržnje i koliko je štetan. Vijeće Europe definiralo je govor mržnje koji „podrazumijeva sve oblike izražavanja kojima se šire, raspiruju, potiču ili opravdavaju rasna mržnja, ksenofobija, antisemitizam ili drugi oblici mržnje temeljeni na netoleranciji, uključujući tu i netoleranciju izraženu u obliku agresivnog nacionalizma i etnocentrizma, te diskriminacija i neprijateljstvo prema manjinama, migrantima i osobama imigrantskog podrijetla“.

Novi zakon mora uključiti razumijevanje pojave i štetnosti govora mržnje sukladnu opće prihvaćenim europskim i međunarodnim standardima, budući da je Republika Hrvatska članica Vijeća Europe i potpisnica međunarodnih dokumenata za zaštitu ljudskih prava.

Učinak borbe protiv govora mržnje ne smije biti napad na legitimne kritičke rasprave u javnoj sferi. S druge strane, dosadašnja rasprava o ovoj temi pokazuje kako neki akteri javnog života u hrvatskoj koncept govora mržnje ne razumiju ili ga iskrivljuju na način da zagovaraju onemogućavanje kritičkih rasprava o pojedinim društvenim pitanjima. Oblikovanje propisa prema takvom tumačenju,  predstavljalo bi cenzuru i ograničenje slobode izražavanja, koje su protivne Ustavu i zakonima Republike Hrvatske.

Svako zakonsko rješenje koje uvodi kontrolu sadržaja objavljenih na internetu, nosi ujedno i rizik cenzuriranja kritika prema odlukama vlasti i cenzuriranje javnih rasprava o temama od opće važnosti. Kritički odnos prema nekim događajima ili postupcima javnih osoba je dio prava na izražavanje i ne može podlijegati ograničenjima slobode govora. Stoga procesu regulatornih promjena  trebati pristupiti odgovorno kako ne bi nastala nova šteta za medijske slobode i slobode izražavanja u Hrvatskoj.

Potrebno je preispitati i učinak provedbe postojećih zakonskih rješenja u Republici Hrvatskoj i utvrditi koji se cilj želi postići stvaranjem novih propisa, te utvrditi je li zapravo neadekvatna primjena propisa problem u Hrvatskoj.  Također, uloga  obrazovanja je ključno za prevenciju i suzbijanje problema govora mržnje.

Za smanjenje govora mržnje u javnom prostoru ključno je osiguranje sustavnog i kvalitetnog medijskog i građanskog obrazovanja za koje se GOOD inicijativa kontinuirano zalaže i upozorava na probleme u provedbi, a upravo smo zbog problema u provedbi  tih obrazovnih područja svjedoci rasplamsavanja govora mržnje i nekritičkog pristupa lažnim informacijama.