Obrazovanje djece s teškoćama u učenju i razvoju – ZOOM razgovor, petak 9.10. od 12.00 do 14.00

GOOD inicijativa pokrenula je seriju razgovora kojima je cilj rastvoriti i sagledati strukturne prepreke koje oblikuju odgojno-obrazovna iskustva ranjivih grupa djece. Izravni je povod razgovora organizacija nastave na daljinu čija je tehnologizirana i depersonalizirana narav posebnim izazovom za prilagodbu rada s učenicima s teškoćama u učenju i razvoju, zbog čega bismo se, između ostaloga, htjeli usredotočiti na iskustva škola, nastavnika, prevoditelja, pomagača u nastavi i drugih aktera kako bismo sagledali kako učenicima i onima koji su posvećeni radu s njima omogućiti što adekvatniju i kvalitetniju podršku. 

U petak 9.10. u 12.00 otvorit ćemo i širi razgovor o obrazovanju djece s teškoćama u učenju i razvoju da bismo artikulirali probleme koji nastaju u njegovoj realizaciji i vidjeli kako se organizirati oko njihova rješavanja.

Uz nastavu na daljinu, razgovor će posebnu pažnju pridati tome kako izgleda inkluzija u praksi te proces prilagodbe sadržaja i provedbe individualiziranih postupaka u školama, kako su koncipirani predškolski programi, kakvi su izazovi tranzicije u osnovnu školu, koje su specifičnosti rada u posebnim razrednim odjelima ili odgojno-obrazovnim skupinama u odnosu na redovne, koliko su škole opremljene i spremne za rad s djecom s teškoćama u učenju i razvoju, kakva je uloga prevoditelja, komunikacijskih posrednika i pomoćnika u nastavi te što bi značila kontinuirana i uistinu promišljena podrška djeci s teškoćama na svim razinama školovanja.

Za sudjelovanje u razgovoru zamolili bismo Vas da popunite ovaj obrazac: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc284CWpBgpu81vJ1xT89E9FRasdLjoweQP4lopMc49u_0AHA/viewform?gxids=7757