Reporteri boljeg društva

Dječja osječka kreativna kućica, na preporuku škola, okupiti će skupinu osnovnoškolske darovite djece (oko 30 učenika 7. i 8. razreda) s kojima će se raditi na promicanju demokratskih vrijednosti, ljudskih prava, kritičkog promišljanja, aktivnog građanstva te osobnoj afirmaciji i razvoju kako bi postali osnaženi REPORTERI BOLJEG DRUŠTVA.

dokkicaNamjera projekta je kreirati deset televizijskih emisija koje će detaljno obrađivati teme iz područja Građanskog odgoja i to na edukativan način, primjeren za osnovnoškolsku djecu i njihove roditelje. Okupljanje i edukacija djece, sadržaj te način pripreme emisija, bit će potpuna odgovornost Dječje osječke kreativne kućice, dok će partner na projektu, STV – Televizija Slavonije i Baranje, biti odgovoran za produkciju i emitiranje. Tijekom školske godine 2015./2016. snimat će se i objavljivati jedna emisija mjesečno, u trajanju od 30 minuta. Ekipa učenika na razne načine simulirati će različite problematične situacije u kojima se djeca naše zajednice nalaze, a nakon toga će prikazivati moguća rješenja i odgovore na probleme te načine na koje vršnjaci pomažu svojim prijateljima u potrebi. Jednom tjedno provodit će se radionica s djecom u kojoj će se promišljati jedna od tema, a sama djeca će, kroz radionice, prolaziti trening vještina (rad na emocijama, nenasilna komunikacija, afirmativni govor, medijacija i sl.). Nakon završenog procesa pripreme uslijedit će snimanje emisije.

Teme koje će se obrađivati u projektu su borba protiv nasilja, suzbijanje govora mržnje, borba protiv društvenih nejednakosti, siromaštva i isključenosti, ravnopravnost spolova, demokracija, multikulturalnost i tolerancija, građanske inicijative itd.

Nakon snimanja svih emisija, DOKKICA će zbirku od 10 emisija umnožiti i distribuirati svim osnovnim školama s područja osječko – baranjske županije (ukupno 72 škole), koje će iste moći koristiti kao edukativan materijal u daljnjem radu.

 

Voditeljica projekta:

Jagoda Ringel, mag.educ.phil. et mag.paed.,

pedagoginja