Sastanak GOOD inicijative: od Građanskog odgoja i obrazovanja nema odstupanja

Sastanak GOOD inicijative održan je u Novom Vinodolskom od 26. do 29. kolovoza 2020. godine, a na njemu su sudjelovali/e predstavnici/e organizacija članica Inicijative, točnije prisustvovalo je 25 sudionika/ica iz 20 organizacija članica.

Kao članice inicijative koja se zalaže za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovni sustav, organizacije svake godine ulože vrijeme kako bi raspravile novonastale situacije u sustavu odgoja i obrazovanja te prostor kojeg u njemu zauzima Građanski odgoj i obrazovanje.

Nakon što je na sastanku raspravljena trenutna situacija po pitanju stanja u odgoju i obrazovanju i načina kako to utječe na daljnje zagovaranje sustavnog i kvalitetnog uvođenja Građanskog odgoja i obrazovanja u odgojno-obrazovni sustav, postavljen je okvir daljnjih aktivnosti Inicijative. Dogovorene su tematske skupine koje će raditi i pratiti ispunjavanje Zahtjeva koje je GOOD inicijativa objavila povodom izbora za Hrvatski sabor u lipnju ove godine.

Nadalje, dan je pregled aktivnosti lokalnog uvođenja Građanskog odgoja i obrazovanja i daljnjih koraka u poticanju jedinica lokalne i regionalne samouprave u uključivanju GOO-a u škole kojima su osnivač. Uz to, raspravljeni su i kriteriji suradnje odgojno-obrazovnih ustanova s organizacijama civilnog društva, te je predloženo da se ti kriteriji predstave relevantnim dionicima odgojno-obrazovnog sustava sa svrhom provedbe kvalitetnih programa u školama.

Raspravljeno je i niz drugih tema i problema odgojno-obrazovnog sustava te su dani prijedlozi daljnjih koraka o kojima biti razgovora u tematskim skupinama Inicijative.

Također, razgovaralo se i o dosadašnjem radu Inicijative i Koordinacije Inicijative te je dan pregled aktivnosti koje je Inicijativa organizirala.

Sastanak je bio i prilika kako bi se predstavili projekti koje organizacije članice (Forum za slobodu odgoja, Udruga Zelena Istra i Udruga IKS) provode u području Građanskog odgoja i obrazovanja. Marita Grubišić Čabo upoznala je sudionike s youth wiki projektom i mogućnosti koje platforma nacionalnih enciklopedija politika za mlade nudi udrugama.

Na kraju, tijekom sastanka, članice Inicijative su poduprijeli prijedlog da Iva Davorija iz Udruge za ljudska prava i građansku participaciju „PaRiter“ iz Rijeke i Branimira Penić iz Udruge „DrONe“, udruge za društveni razvoj i neformalno obrazovanje iz Karlovca postanu članice GOOD koordinacije. Tako Koordinaciju sada čine Udruga „DrONe“, Udruga „PaRiter“, Centar za mirovne studije, Kuća ljudskih prava, GONG, Dugine obitelji i Forum za slobodu odgoja.