Što nosi kurikularna reforma? – tribina u Zadru

Kako se učitelji i civilno društvo mogu uključiti u raspravu o prijedlozima kurikuluma? Koje su dobre strane, a gdje su mogućnosti za unapređenje? Kolika je važnost međupredmetnih tema te kako ih kvalitetno uključiti u nastavu? O ovim pitanjima raspravljalo se na tribini „MEĐUPREDMETNE TEME U KURIKULARNOJ REFORMI – KAKO ĆE SE RAZVIJATI GRAĐANSKA I MEĐULJUDSKA KOMPETENCIJA UČENIKA?“ održanoj u Zadru u petak 11. ožujka 2016. u prostoru Mjesnog odbora poluotok. Tribinu su organizirali Zadar snova te GONG i Forum za slobodu odgoja iz GOOD inicijative. 

Da obrazovni sustav nedovoljno razvija građansku i socijalnu kompetenciju učenika, još je prošle godine pokazalo istraživanje o političkoj pismenosti  maturanata koje je provela GOOD Inicijativa za građansko obrazovanje, kao i ranija istraživanja Instituta za društvena istraživanja i GONG-a. Aktualan proces kurikularne reforme koja je zamišljena kao temeljita reforma cjelokupnog obrazovnog sustava otvara prostor za unapređenje.

Objavljeni su prijedlozi kurikuluma o kojima tek treba uslijediti stručna i javna rasprava te su na tribini učitelji i organizacije civilnog društva raspravljali o mogućnostima i interesu za vlastiti doprinos kurikularnoj reformi, ali i o mogućnostima i izazovima koje ona nudi. Zaključeno je da postoji potreba za unapređenjem obrazovnog sustava pri čemu je važno osigurati cjeloživotno učenje i podršku učiteljima za kvalitetnu implementaciju promjena.

Uz tribinu, u Zadru je tijekom vikenda (11. – 13. 3.) organiziran i medijski trening za učitelje angažirane u izvannastavnim i dodatnim aktivnostima u školama, kako bi ih se osnažilo za informiranje javnosti i zajednice o primjerima dobre prakse te kako bi se čuo glas struke u javnoj raspravi. Ovi nastavnici su pripremljeni za GOOD ambasadore koji informiraju o važnosti učenja za razvoj građanske i socijalne kompetencije.