Tražimo volonterke i volontere!

Tražimo volontere i volonterke (učenike i učenice, roditelje, nastavnike i nastavnice…) koji će se uključiti u kampanju koja će se provoditi provoditi od rujna 2015. do travnja 2016., a najavit će se javnom akcijom na Dan mladih 12. kolovoza.

Kampanja predstavlja jedinstvenu priliku da se o ovoj temi čuje glas učenika i učenica, nastavnika i nastavnica i civilnog društva te da se na taj način doprinese osvještavanju šire javnosti o važnosti građanske participacije i informiranosti te da se u fokus stavi važnost obrazovanja, a osobito uvođenje sustavnog i kvalitetnog građanskog odgoja i obrazovanja na sve razine obrazovanog sustava RH.

U sklopu kampanje organizirat će se simboličke akcije online i na društvenim mrežama, direktne akcije i performansi u javnom prostoru, tribine, rasprave i druge prilike za razmjenu mišljenja.

Ukoliko ste zainteresirani za uključivanje, ili ako imate pitanja vezano za kampanju javite nam se preko našeg weba ili facebook stranice!

 

Kampanju GO GOO! zajednički provode organizacije civilnog društva koje se bave neformalnim obrazovanjem i ljudskim pravima od 2008. godine, a okupljene su u Inicijativu koja se zalaže za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovni sustav (GOOD Inicijativa). GOOD Inicijativu za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovni sustav dakle čine organizacije civilnog društva i zainteresirani stručnjaci.

GOOD inicijativa zalaže se za:

  • Demokratsku školu u čijem središtu je učenik/ica i razvoj njegovih/njenih kompetencija.
  • Obavezno uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja koji će poticati kritičko mišljenje, ravnopravnost, uvažavanje različitosti i građansko sudjelovanje u formalni odgojno-obrazovni sustav na svim razinama (od vrtića do sveučilišne razine);
  • Jačanje uloge vijeća učenika, vijeća roditelja i poticanje demokratskog modela upravljanja ustanovama;
  • Veće ulaganje u obrazovanje i prepoznavanje obrazovanja kao društvenog prioriteta;
  • Obrazovanje kroz istraživanje, iskustveno učenje, terensku nastavu, društveno koristan rad i rad u zajednici, volontiranje, posjete organizacijama civilnog društva i ustanovama kao i njihov dolazak u školu.