Tribina u Zadru: Međupredmetne teme u kurikularnoj reformi

Prvi put u neovisnoj Hrvatskoj započeo je proces kurikularne reforme koja je zamišljena kao temeljita reforma cjelokupnog obrazovnog sustava te su objavljeni prijedlozi kurikuluma o kojima će uslijediti stručna i javna rasprava. Paralelno s procesom cjelovite kurikularne reforme, GOOD Inicijativa je 2015. godine provela dva istraživanja o građanskoj kompetenciji maturanata hrvatskih škola.

GOOD inicijativa i Zadar snova pozivaju Vas na tribinu “Međupredmetne teme u kurikularnoj reformi – kako će se razvijati građanska i međuljudska kompetencija učenika?” u petak 11. ožujka 2016. u prostoru organizacije Zadar snova, Ulica N. Nikole Matafara 2a, klub udruge u prostoru mjesnog odbora poluotok, s početkom u 15:30 sati

Cilj ove tribine jest raspraviti o predstavljenim kurikulumima i mogućnostima njihova unaprjeđenja s naglaskom na međupredmetne teme i razvoj građanske kompetencije.

NACRT PROGRAMA

 

11. ožujka 2016.

MEĐUPREDMETNE TEME U KURIKULARNOJ REFORMI – KAKO ĆE SE RAZVIJATI

GRAĐANSKA I MEĐULJUDSKA KOMPETENCIJA UČENIKA?

Zadar snova, klub udruge u prostoru mjesnog odbora poluotok,

Ulica N. Nikole Matafara 2a

 

15.30 – 17.00 Istraživanja građanske kompetencije u Hrvatskoj
·         Proces cjelovite kurikularne reforme i sudjelovanje učitelja, nastavnika i civilnog društva

Mario Bajkuša, Forum za slobodu odgoja

·         Međupredmetne teme i njihov utjecaj na građansku kompetenciju učenika

Martina Horvat, GONG

·         Interkulturalnost u odgojno-obrazovnom sustavu

Ivana Milas, Nansen dijalog centar

 ·         Rasprava i preporuke za unapređenje