U Gradu o Građanskome!

Prva postaja u našoj seriji tribina i okruglih stolova usmjerenih na kapacitaciju lokalnih organizacija civilnog društva, nastavnika-ica, roditelja i učenika-ica o građanskom odgoju i obrazovanju, bila je Dubrovnik 29. rujna 2014.

U gradu slavne povijesti, ali i nimalo manje važne sadažnjosti, uz pomoć udruga Bonsai i Maro i Baro, održali smo tribinu u Dubrovačkoj razvojnoj agenciji pred zainteresiranim pojedincima i pojedinkama na kojoj smo analizirali aktualno stanje vezano za GOO te ukratko prezentirali GOOD inicijativu; njezine trenutačne fokuse, ali i planove za budućnost.

Drugi dio tribine bio je rezerviran za pitanja i komentare prisutnih. Sudionike-ice tribine najviše su zanimale mogućnosti edukacije iz područja građanskog odgoja i obrazovanja, kao i razlozi napuštanja prvotne verzije kurikuluma od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta te prelazak na plan i program GOO-a.

Raspravljalo se još i o predavanju Građanskog odgoja i obrazovanja, suradnji između udruga i škola te ishodima učenja. Naposlijetku, prisutne udruge iskazale su spremnost aktivnije se uključiti u rad GOOD inicijative te diseminirati informacije o temama od interesa naše Inicijative u dubrovačkoj regiji.

Cijelu tribinu pratila je Dubrovačka televizija, a kako je bilo, pogledajte na slikama koje donosimo.

WP_20140929_011 WP_20140929_009 WP_20140929_007