Najava okruglog stola “Uloga sveučilišta u afirmaciji građanskog odgoja i obrazovanja”

Potreba oblikovanja proaktivne uloge sveučilišta neizmjerno je važna u afirmaciji sadržaja vezanih za područje ljudskih prava i demokratskog građanstva, metodike utemeljene na participativnim i demokratskim načelima kao i u potencijalu akademske zajednice u obrazovanju nastavnika srednjih i osnovnih škola. Okrugli stol ‘Uloga sveučilišta u afirmaciji građanskog odgoja i obrazovanja’ održava se 6. studenoga u Kući ljudskih prava, u suradnji s Centrom znanja Kuće ljudskih prava i GOOD Inicijativom. Program okruglog stola nalazi se u privitku.

2014-11-6_Okrugli_stol_Sveuciliste_i_GOO_Program_rada