ZA MEDIJE

Press release 12. kolovoza 2014.

Kako bi upozorile donositelje odluka da je građanski odgoj i obrazovanje potrebno u škole uvesti kao samostalan predmet, a ne samo kao međupredmetni sadržaj, Mreža mladih Hrvatske (MMH) i Inicijativa za sustavno i kvalitetno uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja (GOOD Inicijativa) danas su ispred sjedišta Vlade RH obilježile Međunarodni dan mladih performansom “Mladi pred staklenim zidom”.
Mladi se u Hrvatskoj “nalaze pred staklenim zidom”, neopremljeni temeljnim znanjima o političkom sustavu i vještinama potrebnima za ostvarivanje vlastitih prava i aktivno sudjelovanje u procesima donošenja odluka. Samo jedan od dokaza toj tvrdnji je podatak iz istraživanja provedenog u sklopu dvogodišnje eskperimentalne provedbe građanskog odgoja i obrazovanja u školama (Spajić Vrkaš i suradnici, 2014.) prema kojem samo polovica učenika i učenica zna da je u demokraciji vlast podijeljena na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu. U takvoj situaciji, nedavna odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta da će se građanski odgoj i obrazovanje u školama do daljnjeg provoditi samo kao međupredmetni sadržaj, a ne kao zaseban predmet, unatoč preporukama stručnjaka – potpuno je nerazumljiva.

Press release 15. travnja 2014.

U demokratskim društvima država je dužna osigurati i omogućiti svakom građaninu i građanki da upozna svoja prava i odgovornosti te razvije vještine i sposobnosti za kompetentno sudjelovanje u društvenoj zajednici. Instrument koji države s razvijenijim demokratskim društvima diljem svijeta primjenjuju jest uvođenje sadržaja iz područja odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u formalno obrazovanje. Istraživanje Centra za ljudska prava Demokracija i ljudska prava u osnovnim školama – teorija i praksa (2009.) potvrdilo je kako poznavanje vlastitih prava i odgovornosti te razvijene vještine komunikacije i nenasilnog rješavanja sukoba, i učenici i roditelji vide kao najznačajnije ciljeve školovanja.