ZAHTJEVI GOOD INICIJATIVE političkim strankama i nezavisnim listama na izborima za Hrvatski sabor 2020. godine

GOOD inicijativa objavljuje zahtjeve prema političkim strankama i nezavisnim listama koje će pristupiti izborima za Hrvatski sabor kao i pred budući saziv Hrvatskog sabora i buduću Vladu Republike Hrvatske. Odgoj i obrazovanje moraju biti među glavnim javnim politikama, jer Hrvatska zaslužuje bolje.

Svjesni činjenice da bez demokratizacije škola, ulaganja u odgojno-obrazovne radnike/ce, ulaganja u infrastrukturu i provedbe cjelovite kurikularne reforme, nije moguće osigurati ujednačenu kvalitetu i pravičan pristup obrazovanju, niti poučavati o demokraciji i ljudskim pravima, tražimo promjene u cijelom odgojno-obrazovnom sustavu.

GOOD inicijativa zahtijeva obrazovne politike koje će omogućiti dostupno i kvalitetno obrazovanje za sve i na svim razinama.

U cilju smanjenja nejednakosti, tražimo uvođenje besplatnog ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja,  ujednačene materijalne i infrastrukturne uvjete, topli obrok i prijevoz, osiguran produženi boravak za svu djecu te primjenu Državnog pedagoškog standarda u svim odgojno-obrazovnim ustanovama.

U protekle četiri godine nije provedena cjelovita reforma obrazovnog sustava za koju su se građani_ke zalagali na prosvjedima 2016. i 2017. godine i kako je planirano Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije. Stoga tražimo provedbu reforme kroz strateški okvir o kojem postoji konsenzus i koja traje duže od jednog mandata Vlade, a to uključuje provođenje cjelovite kurikularne reforme. Tražimo unapređenje materijalnog i društvenog statusa odgojno-obrazovnih radnika kao nositelja kvalitete odgoja i obrazovanja i uspostavu licenciranja ravnatelja uz odgovarajući i kvalitetan sustav potpore, stručnog usavršavanja i napredovanja.

Zbog pokazatelja iz kojih je vidljivo da su rezultati obrazovanja u Hrvatskoj i dalje ispod prosjeka Europske unije, osobito u ranom i predškolskom obrazovanju, cjeloživotnom učenju i relevantnosti strukovnog obrazovanja, zahtijevamo donošenje Akcijskog plana i praćenja provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i uspostavu kvalitetnog sustava vanjskog vrednovanja. U području cjeloživotnog učenja, tražimo donošenje Strategije obrazovanja odraslih i donošenja Zakona o obrazovanju odraslih.

Zbog činjenice da se Građanski odgoj i obrazovanje i dalje ne provodi sustavno i kvalitetno u školama, zahtijevamo uvođenje nastavnog predmeta Građanskog odgoja i obrazovanja u osnovne i srednje škole te interdisciplinarnog sadržaja na fakultetima. Inzistiramo na društvenoj misiji sveučilišta i demokratizaciji škola.

S obzirom na izazove nastave na daljinu, koja je ukazala i na nespremnost sustava da organizira nastavu i omogući pristup obrazovanju ranjivim, ugroženim skupinama, tražimo izradu smjernica za situacije koje onemogućavaju ili bitno otežavaju održavanje nastave. Smjernice trebaju biti utemeljene na pravima djece na obrazovanje te ciljevima i načelima odgoja i obrazovanja.

Od političkih opcija tražimo da se odrede prema ovim zahtjevima. Stranke u ovo predizborno vrijeme moraju jasno komunicirati svoje planove vezane uz  obrazovne politike te  načine pomoću kojih će osigurati snažnije pomake prema dostupnom, prilagodljivom i kvalitetnom obrazovanju na svim razinama. Ovih 16 zahtjeva ujedno su i polazišta za izborno sučeljavanje u organizaciji GOOD Inicijative koje će se održati u petak, 26.06. u Novinarskom domu u Zagrebu u 11 sati. 

GOOD inicijativa zagovarat će sustavno i kvalitetno ostvarivanje ovih zahtjeva prema svim ključnim dionicima. U sklopu programa “Obrazovna zviždaljka” GOOD inicijativa kontinuirano će pratiti i izvještavati o ostvarivanju ovih zahtjeva.

2020-GOOD-ZAHTJEVI