Materijali i publikacije GOOD inicijative za škole

Preko 30 članica GOOD inicijative stavlja na raspolaganje svoje publikacije za slobodno preuzimanje učiteljicama i učiteljima – poveznice na publikacije i ostale nastavne materijale možete pronaći na našoj web stranici!

GOOD Školica: Promocija prilika za mobilnost mladih

Ulaskom u Europsku uniju mladima iz Hrvatske otvorile su se brojne prilike za učenje i putovanje, uz osiguranje svih troškova iz programa poput Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti. Europska unija svake godine ulaže dodatne resurse u razvoj i promociju programa za mlade, kroz koje putem cjeloživotnog učenja podupire obrazovni, profesionalni i osobni razvoj ljudi u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta u Europi i šire. Navedeno doprinosi održivom rastu, kvaliteti radnih mjesta, socijalnoj koheziji, poticanju inovacija te jačanju europskog identiteta i aktivnog građanstva. Cilj svih organizacija i institucija koje rade s mlade trebao bi biti promocija navedenih prilika i motiviranje mladih ljudi da ih iskoriste.

GOOD Školica: Umijeće oblikovanja učinkovitih povratnih informacija

Sustavno prikupljanje podataka u procesu učenja i vrednovanje postignutih razina kompetencija učenika u središtu je modela modernih obrazovnih sustava u nastajanju. Djelatnici u obrazovanju pod velikim su pritiskom zbog vrednovanja postignuća učenika koje je uvođenjem reformskih procesa zamijenilo “klasično ispitivanje i ocjenjivanje”. Tijekom predavanja bit će predstavljeno što je uzrok stalnog povećanja broja odlikaša te kako oblikovati poticajne povratne informacije učeniku te ih istovremeno komunikacijski oblikovati kao objektivnu, pouzdanu i valjanu informaciju za roditelje.

GOOD Školica: Klimatski kviz

Klimatska kriza kompleksna je tema, s mnogo isprepletenih uzroka i posljedica te je ju je kao takvu ponekad izazovno predstaviti učenicima. Kroz interaktivni edukativni kviz u formi simulacije globalnih klimatskih pregovora učenici će se susresti s mnogo izazova na putu te zajednički, uz pomoć učitelja_ice, istražiti teme ključne za razumijevanje koncepta “klimatske pravde”, poput podjele bogatstva i resursa, povijesne odgovornosti, solidarnosti, demokracije i utjecaja korporacija.

GOOD Školica: Rodno uvjetovano nasilje i nasilje u mladenačkim vezama

Već od prvih romantičnih veza koje nastaju u mladenačkoj dobi, bitno je osvijestiti i ukazati na nužnost prepoznavanja nasilničkog ponašanja. Često nasilno ponašanje u partnerskim odnosima asociramo sa fizičkim nasiljem, međutim, bitno je naglasiti kako ono može biti i psihološko, ekonomsko i/ili seksualno. Također je bitno osvijestiti da su djevojke i žene ranjivija skupina te zbog čega govorimo o rodno uvjetovanom nasilju kada govorimo o nasilju od strane partnera.

GOOD Školica: Razumijevanje pojmova kao osnova političke pismenosti

Edukacija će se održati u srijedu, 15. veljače od 14:00 do 16:00 sati na ZOOM platformi te je prvenstveno namijenjena odgojno – obrazovnim djelatnicima srednjih škola, odnosno isti će imati prednost pri selekciji. Molimo vas da u prijavnici dobro obrazložite svoju motivaciju i kako namjeravati koristiti znanja stečena kroz edukaciju, jer će nam to biti glavni kriterij selekcije.

Modeli uvođenja GOO-a – iskustva Austrije, Francuske i Njemačke

Kada se krene razgovarati o institucionalizaciji Građanskog odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj, pitanja i izazovi koji se spominju među ključnim dionicima slični su pitanjima s kojima su se susretale druge države-članice Europske unije na svojem putu uvođenja ovih sadržaja u formalno obrazovanje.

Međutim, u ovim se zemljama tragalo za rješenjima jer su sadržaji o ljudskim pravima i demokraciji bili prevažni da bi se samo izostavili – ovako put institucionalizacije Građanskog odgoja i obrazovanja objašnjava dr. sc. Monika Pažur, autorica Gongove analize “Institucionalizacija građanskog odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj, Austriji, Francuskoj i Njemačkoj“, koja je predstavljena na zajedničkom javnom događaju Foruma za slobodu odgoja i Gonga.

GOOD Školica: “Što je debatni klub i kako ga voditi?”

Nastavljamo s ciklusom online edukacija za nastavnike_ce i stručne suradnike_ce o temama koje biraju sami nastavnici_e i stručni suradnici_e kroz prijavnice na nove edukacije, ali i kroz evaluacije već održanih. Ponovo se podvukla potreba učenja o debati i debatnim klubovima. Upravo to nam je tema sljedeće edukacije.

GOOD Školica: Greenbox – alati za provedbu radionica u području ekologije i održivog razvoja

Korištenjem edukativnih alata cilj je omogućiti učenicima da najprije steknu svijest o svojim izborima potrošnje i svom životnom stilu, mjereći njihov utjecaj na okoliš. Stoga će učenici moći osmisliti i započeti osobni „ekološki plan“, razmišljajući o malim svakodnevnim radnjama, jednostavnim ekološkim savjetima i ekološkim gestama koje se mogu primijeniti kod kuće, na poslu, na putovanju, kako bi preuzeti osobnu odgovornost i doprinijeli očuvanju okoliša.

GOOD Školica: Nasilje u partnerskim odnosima mladih – prepoznati i reagirati

Nakon radionice sudionici i sudionice će biti upoznati/e s vrstama nasilja s naglaskom na manje poznate vrste nasilja, koje se nerijetko događaju u partnerskim odnosima mladih; steći uvid u prikaz aktualne situacije prema recentnim rezultatima istraživanja, te moći prepoznati neke od oblika nasilja, steći uvid kada i gdje se mogu obratiti za pomoć i podršku.

GOOD školica: Financijska pismenost u razrednoj nastavi

Na posljednjoj GOOD školici prije ljetnih praznika 2022. obrađujemo temu financijske pismenosti: od važnosti poučavanja financijske pismenosti od najranije dobi preko glavne domene financijske pismenosti, pa do ideja za nove načine korištenja nastavnih materijala