10. Razviti sustav potpore učenicima u profesionalnoj orijentaciji

» Uvesti nove i unaprijediti postojeće resurse za profesionalno usmjeravanje.

» Redovito i sustavno upoznavati učenike i roditelje s resursima za profesionalno usmjeravanje koji su im na raspolaganju.

» Razvijati suradnju s relevantnim dionicima, stručnim usavršavanjem odgojno-obrazovnih radnika i suradnjom i osnaživanjem roditelja.