11. Uspostaviti kvalitetan sustav vanjskog vrednovanja učenika i odgojno-obrazovnih ustanova

» Unaprjeđivati sustav državne mature.

» Uvesti sustav vanjskog vrednovanja odgojno-obrazovnih ustanova.