12. Uspostaviti sustav licenciranja ravnatelja uz odgovarajući i kvalitetan sustav potpore i napredovanja

» Profesionalizirati poziciju ravnatelja odgojno-obrazovne ustanove donošenjem standarda zanimanja.

» Razviti i implementirati sustav licenciranja ravnatelja.

» Razviti sustav potpore i trajnog stručnog usavršavanja ravnatelja.