2. Demokratizirati odgojno-obrazovne ustanove

» Razviti i uspostaviti sustav upravljanja odgojno-obrazovnom ustanovom na demokratskim načelima.

» Ojačati sudjelovanje učenica i učenika u upravljanju odgojno-obrazovnom ustanovom.

» Poticati škole na inkluzivan i suradnički pristup u razvoju školskih razvojnih planova.

» Demokratizirati obrazovne sadržaje i aktivnosti.