4. Poticati i podupirati suradnju odgojno-obrazovnih ustanova s lokalnim dionicima na temelju jasnih kriterija stručnosti i kvalitete

» Izraditi jasne kriterije stručnosti i kvalitete lokalnih dionika kako bi mogli surađivati s odgojno-obrazovnim ustanovama te provoditi programe, projekte i aktivnosti u suradnji s odgojno-obrazovnim ustanovama.

» Ojačati i poticati suradnju između odgojno-obrazovnih ustanova i organizacija civilnog društva.

» Osnažiti suradnju odgojno-obrazovnih ustanova s dionicima visokog obrazovanja i znanstvenim institucijama.